Material:
Björnmossa
Paradisäpplen

Verktyg:
Najtråd
Tång
Gör såhär:
Lägg an björnmossa och linda samman med najtråd
Upprepa tills din krans nått önskad storlek
För ökad jul-känsla fäst fast paradisäpplen med hjälp av hårnålstekniken
Kransen mår bäst av att få hänga utomhus

Lycka till!