Material:
Björkris
Najtråd
Vitmossa

Verktyg:
Tång
Sax

Börja med att linda ståltråd runt den grova delen av björkriset och jobba dig mot den mjuka
delen av riset (linda så mycket ris du önskar)
Klipp bort de grövre ändarna av björkriset
Linda riset i cirklar och fäst med hjälp av ståltråd
Linda linda linda och bind ihop riset till en cirkel
Frisera till mattan genom att klippa bort ”rufs”
Lägg en tuss-vitmossa i mattas mitt
Placera på önskad plats

Lycka till!