Material:

Halmstomme
Grön mossa
Torkade växter från naturen. Ernst använde sig bland annat av eterneller, silverek, tistlar, oxelbär och brysselkål.
Verktyg
Sekatör
Avbitartång
Bindtråd
Najtråd

Gör så här:

-  Täck kransens ovansida med grönmossa.
-  Fixera mossan genom att linda bindtråden runt halmstommen och mossan.
-  Böj till mälor av najtråden.
-  Lägg ut de växter du önskar uppe på grönmossan och fixera dom med mälorna.
-  Ta en bit najtråd och stoppa in den i botten på brysselkålen och stick sedan in den i halmstommen.

Lycka till!