Material:

3st plankor
Grön falurödfärg
Ljusslinga
Granris
Äpplen

Verktyg:

Pensel
Sekatör
Najtråd
Avbitartång
Skruv
Skruvdragare

Gör så här:

-  Mät dörren du vill ha portalen kring. Ernst portal var 1,26 x 2,40m.
-  Skruva ihop portalen. De två längre plankorna fungerar som ståndare och den kortare som överliggare.
-  Måla portalen och låt den torka.
-  Skruva i långa skruvar lite ojämnt från baksidan så att den spetsiga sidan kommer ut en bit på framsidan. Tänk på att äpplena ska få plats så det
är viktigt att inte skruva i dom för tätt.
-  Klipp till mindre bitar av granriset med sekatören.
-  Lägg ut granriset på portalen, börja mitt över dörren och gå sedan åt två håll.
-  Bind fast granriset med najtråden. Surra fast najtråden runt skruvarna för att få fäste.
-  Fyll på portalen med ytterligare granris genom att sticka in granriset under najtråden.
-  Tryck fast äpplena på de långa skruvarna runt ramen. Ernst använde sig av Ingrid Marie äpplen.
-  Linda ljusslingan på framsidan av portalen runt äpplena och i granriset

Lycka till!