Material:
- Murgröna
- äpplen
- Värmeljus
- Ståltråd
- najtråd
- mistel
- ljus

Redskap:
- tång
- sekatör

Gör så här:
1. Bind ihop din mistel och fäst längs ned på din ljuskrona.
2. Klä ljuskronan med murgröna.
3. Tryck fast äpplen på gafflarna samt fäst dem med najtråd som du böjer som ett S.
4. Placera ut tända ljus i skedarna.

OBS! Lämna aldrig levande ljus obevakade!