Varje dag tvingas barn över hela världen att fly hemifrån och lämna sitt land. När barn måste fly får de många av sina rättigheter kränkta. De förlorar sin trygghet, får sämre sjukvård och utsätts för hot och olika slags faror. UNICEF gör därför stora insatser i krigshärjade områden, i flyktingläger och på flyktvägen för dessa barn.

UNICEF prioriterar de barn och områden där behoven är allra störst och stannar kvar i länder där krig bryter ut – även om det ofta innebär stora utmaningar och risker att nå ut med konkret hjälp till barnen och deras familjer. De områden UNICEF jobbar mest med är: vatten, sanitet och hygien, hälsa och vaccination, näring, utbildning samt skydd mot våld och övergrepp.

Situationen i Syrien och dess grannländer

Kriget i Syrien har skapat en humanitär katastrof av enorma mått som har pågått i snart fem år. Hälften av alla syrier har tvingats fly från sina hem och sex miljoner barn i Syrien är i behov av humanitär hjälp. Dessutom lever mer än två miljoner syriska barn som flyktingar i Libanon, Turkiet, Jordanien och andra länder.

UNICEF ger sedan kriget startade omfattande humanitärt stöd till barn och familjer i Syrien och dess grannländer. UNICEF leder samordningsgrupperna för vatten och sanitet, utbildning, näring och hälsa och skydd mot våld och övergrepp.

Exempel på UNICEFs insatser under 2015:

Syrien

* Under 2015 har fler än 280 000 barn fått psykosocialt stöd.

* Eftersom vattentillförseln på många ställen i landet är raserad levererar UNICEF totalt 10 000 kubikmeter vatten varje dag och bistår 700 000 människor med rent vatten.

* Under 2015 har UNICEF vaccinerat nästan tre miljoner barn under fem år mot polio.

Irak

* Tillsammans med partners har UNICEF sedan juli 2014 levererat dricksvatten, mat och hygienprodukter till mer än tre miljoner människor på flykt i Irak.

* Under juli 2015 vaccinerades 850 000 barn mot polio.

Jordanien

* Under 2015 har 142 000 barn i flyktingläger och värdsamhällen fått psykosocialt stöd, bland annat genom barnvänliga trygga platser.

* I september 2015 välkomnades drygt 140 000 syriska barn till de nationella skolorna tack vare UNICEFs stöd.

* Under 2015 har 18 000 barn vaccinerats mot mässling och drygt 400 000 mot polio.

Libanon

* Totalt har mer än 800 000 vaccindoser distributerats till barn i olika kampanjer i år.

* Nästan 140 000 barn har försetts med varma vinterkläder.

Turkiet

* Drygt 36 000 barn har fått psykosocialt stöd vid trygga platser i flyktingläger sedan början av året.

* 5 500 syriska lärare får lön för att arbeta som lärare i flyktingläger – något som ger mer än 175 000 syriska flyktingbarn en bättre kvalitet på utbildningen. 

Vad gör UNICEF för barn på flykt i Europa?

Barn utgör en fjärdedel av alla som sökt asyl hittills i Europa i år. Under årets första nio månader sökte 214 000 barn asyl inom EU, en ökning med nästan 97 procent sedan 2014. Många är på flykt från våldet i Syrien, Irak och Afghanistan.

I Serbien, Makedonien och Kroatien har UNICEF bland annat etablerat barnvänliga trygga platser där barn får en chans att leka och återhämta sig. Här delar UNICEF ut blöjor, flaskvatten och informerar om amning. De levererar också rent vatten, mat och tält.

UNICEF stöttar och trycker på regeringar och partners i Grekland, Ungern, Tyskland, Slovenien och Österrike för att de ska ta sitt ansvar och se till att barn får den hjälp de har rätt till.

Under det kommande året planerar UNICEF att:

* Sätta upp fler barnvänliga trygga platser och andra tjänster vid mottagningscenter för flyktingar.

* Ge stöd inom hälsa och näring till barn och familjer.

* Stötta program för utbildning.

* Erbjuda teknisk support och stöd till regeringar och andra partners inom barns rättigheter och skydd av barn, psykosocialt stöd, förebyggande arbete och hantering av våld, skydd mot människohandel och stöd för ensamma barn som kommit ifrån sina familjer.

Aldrig tidigare har så många katastrofer pågått samtidigt som nu. Som alltid är det barnen som drabbas hårdast. UNICEF är världens ledande barnrättsorganisation och arbetar i över 190 länder för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både på lång sikt och i katastrofer.