360 000 barn under fem år lider av svår akut undernäring och är i behov av behandling för att överleva. Landet står på gränsen till en svältkatastrof. Och värst av allt – det finns ingen underliggande naturlig orsak. Katastrofen i Jemen är skapad av människor. Av vuxna. Men det är barnen som betalar det högsta priset. 

Över 12 miljoner barn är i behov av humanitär hjälp

Kriget och en allt värre ekonomisk situation har gjort att miljontals familjer nu inte har råd att köpa mat, även om maten finns. Till och med vatten har blivit så dyrt att det är omöjligt för många föräldrar att ge sina barn den livsviktiga vätska de behöver. 

Miljontals människor saknar tillgång till rent vatten, god sanitet och möjlighet att hålla en bra hygien. Över hälften av sjukhusen och vårdcentralerna i landet är ur funktion på grund av att de har skadats i kriget, eller saknar personal.

Vad gör UNICEF?

UNICEF kommer aldrig att sluta kämpa för barnen i Jemen. Med rätt typ av insatser går det att ge dem ett bättre liv, en mer hoppfull framtid. Några exempel från UNICEFs arbete i Jemen i år:

  • 305 000 barn har fått behandling för svår akut undernäring.
  • Fem miljoner barn och vuxna har fått rent dricksvatten.
  • UNICEFs program för kontantbidrag till de mest utsatta familjerna gör att de har råd att köpa mat, och håller därmed miljontals barn vid liv.
  • 781 000 barn och deras vårdnadshavare har fått psykosocialt stöd.

Nästan fem miljoner barn har fått livsviktigt vaccin mot polio.

Köp dina julklappar i gåvoshopen, så är du med och räddar barns liv. Allt du handlar skickas till de barn som behöver det mest, och du får fina gåvobevis att lägga under granen. Dessutom dubblas just nu varje krona av Akelius Foundation, vilket betyder att din gåva hjälper dubbelt så många barn.

Till UNICEFs gåvoshop.