Senaste från Julklapp

Yusif, sex år, och hans familj har fått varma vinterkläder vid en leverans från UNICEF i ett flyktingläger i Irak.
Visa bildspel

UNICEF på plats för barn i katastrofer

När vardagen kollapsar är det alltid barnen som drabbas värst. I krigs- och katastrofdrabbade områden är det livsviktigt att prioritera barnen i hjälparbetet....

När vardagen kollapsar är det alltid barnen som drabbas värst. I krigs- och katastrofdrabbade områden är det livsviktigt att prioritera barnen i hjälparbetet. De är mest sårbara och måste snabbt få sjukvård, tak över huvudet, mat, rent dricksvatten, tvål, toaletter, vaccin, skydd mot övergrepp och möjlighet att fortsätta sin skolgång. Det är UNICEFs uppgift att skydda barnens rättigheter.

UNICEF prioriterar barnen

Eftersom UNICEF arbetar i nästan alla länder i världen är de ofta redan på plats när en katastrof inträffar och kan börja hjälpa barnen direkt. Barn är alltid extremt sårbara och utsatta i katastrofer och har särskilda behov av hjälp. UNICEF spelar alltid en nyckelroll när det gäller att koordinera och leda insatserna i krisområden världen över. 

I nära samarbete med det drabbade landets regering, övriga FN-organ och andra hjälporganisationer ansvarar UNICEF för att:

Förse de drabbade med rent vatten och toaletter

UNICEF sätter upp vattenreservoarer, kör in vatten i tankbilar och reparerar befintliga brunnar och vattensystem. De drabbade familjerna får vattenreningstabletter, vätskeersättning, vattendunkar, tvål och tandborstar med mera. Tillfälliga latriner byggs upp och UNICEF utbildar om hygienfrågor för att stoppa spridningen av sjukdomar.

Skydda mot farliga barnsjukdomar

UNICEF vaccinerar barnen mot mässling och polio. De levererar vaccin, sprutor och all den kylutrustning som behövs för att vaccinet ska hålla rätt temperatur hela vägen fram till barnen.

Förhindra att barn dör av undernäring

För små barn är undernäring livsfarligt. UNICEFs uppgift är att se till att de allra minsta får del av den mat som delas ut i lägren. I katastrofområden sätter de upp mobila näringscenter som undersöker barnen och ger extra näringstillskott till dem som behöver det. 

Skydda barn mot våld och exploatering

UNICEF ser till att barn som kommit ifrån sina föräldrar hittas, registreras och tas om hand i väntan på att bli återförenade med sina familjer. För att skydda barn mot övergrepp upprättar UNICEF särskilda barnvänliga trygga platser där utbildad personal ser till att barnen får mat, sjukvård, skolundervisning och möjlighet att leka och bara vara barn.

Starta skolundervisningen

Vid en katastrof är skolan livsviktig. Dels för att barnen inte ska stanna i sin utveckling, men främst för att det är en bra plats för barnen att återhämta sig från svåra upplevelser. UNICEF ansvarar för att skolundervisningen ska komma igång igen och sätter upp tillfälliga klassrum med tillgång till rent vatten, toaletter och skolmaterial.

Bygga upp samhället

Efter en katastrof hjälper UNICEF alltid till att bygga upp samhället igen. Det handlar om att återställa landets infrastruktur, skolor och sjukhus. Barnen kommer också länge att behöva psykosocialt stöd för att kunna bearbeta det de varit med om.

Katastrofberedskap

UNICEF arbetar förebyggande genom att göra människor förberedda på vad som kan inträffa. Det kan handla om att sprida information i skolor om vilka hot som föreligger och upprätta katastrofplaner för berörda myndigheter.

Tillsammans kan vi rädda och förändra ännu fler barns liv i katastrofer – köp dina julklappar i UNICEFs gåvoshop. Allt du handlar skickas till de barn som behöver det mest och du får fina gåvobevis att lägga under granen. Dessutom dubblas just nu varje krona av Akelius Foundation, vilket betyder att din gåva hjälper dubbelt så många barn.

Till UNICEFs gåvoshop.

Ali, två år, är född i ett flyktingläger i Jordanien. Han vet hur det känns att somna i ett blåsigt tält. Låt oss tillsammans se till att utsatta barn skyddas från vinterns kyla.
Visa bildspel

Skydda barn på flykt från vinterns kyla

Konflikter och katastrofer har tvingat miljontals barn på flykt, och vinterns hårda väder hotar att göra deras liv ännu svårare. För bebisar kan kylan till och...

Konflikter och katastrofer har tvingat miljontals barn på flykt, och vinterns hårda väder hotar att göra deras liv ännu svårare. För bebisar kan kylan till och med bli livshotande. Köp vinterkläder i UNICEFs gåvoshop och ge utsatta barn värme i jul.

Att gå barfota på den iskalla marken, känna skaren mot huden. Att lägga sig i ett tält, där vinden blåser rätt genom tyget. Att sakna varma kläder och filtar, och inte veta hur lång vintern blir. För många barn är det här verkligheten.

För många familjer som lever i flyktingläger, utan skydd mot minusgrader, stormar och snö, riskerar vintern att bli en iskall mardröm. För barn är situationen extra kritisk.

Barnens hälsa är ofta redan försvagad av undernäring och brist på vård. Luftvägsinfektioner och nedkylning hotar deras liv. För att skydda sig mot kylan och klara vintern är många nu i stort behov av varma kläder.

Var med och ge barn den värme och trygghet de har rätt till. Genom att köpa vinterkläder i gåvoshopen ser du till att barn som befinner sig på flykt får varma kläder, som till exempel en overall, mössa, vantar, varma strumpor och skor.

Köp julklappar som räddar barns liv, så ser vi till att de kommer fram. Du får fina gåvobevis att lägga under granen.

Dessutom dubblas just nu varje krona av Akelius Foundation, vilket betyder att din gåva hjälper dubbelt så många barn.

Till UNICEFs gåvoshop.

En läkare mäter överarmen på ett av alla barn som lider av undernäring i Jemen.
Visa bildspel

Miljontals barn i Jemen är i behov av akut hjälp

Jemen är den största humanitära krisen i världen, och mer än 12 miljoner barn är i behov av akut hjälp. Med vaccin, rent vatten och inte minst näringsrik mat...

Jemen är den största humanitära krisen i världen, och mer än 12 miljoner barn är i behov av akut hjälp. Med vaccin, rent vatten och inte minst näringsrik mat för att stoppa undernäringen, kämpar UNICEF för att hålla barnen vid liv.

360 000 barn under fem år lider av svår akut undernäring och är i behov av behandling för att överleva. Landet står på gränsen till en svältkatastrof. Och värst av allt – det finns ingen underliggande naturlig orsak. Katastrofen i Jemen är skapad av människor. Av vuxna. Men det är barnen som betalar det högsta priset. 

Över 12 miljoner barn är i behov av humanitär hjälp

Kriget och en allt värre ekonomisk situation har gjort att miljontals familjer nu inte har råd att köpa mat, även om maten finns. Till och med vatten har blivit så dyrt att det är omöjligt för många föräldrar att ge sina barn den livsviktiga vätska de behöver. 

Miljontals människor saknar tillgång till rent vatten, god sanitet och möjlighet att hålla en bra hygien. Över hälften av sjukhusen och vårdcentralerna i landet är ur funktion på grund av att de har skadats i kriget, eller saknar personal.

Vad gör UNICEF?

UNICEF kommer aldrig att sluta kämpa för barnen i Jemen. Med rätt typ av insatser går det att ge dem ett bättre liv, en mer hoppfull framtid. Några exempel från UNICEFs arbete i Jemen i år:

  • 305 000 barn har fått behandling för svår akut undernäring.
  • Fem miljoner barn och vuxna har fått rent dricksvatten.
  • UNICEFs program för kontantbidrag till de mest utsatta familjerna gör att de har råd att köpa mat, och håller därmed miljontals barn vid liv.
  • 781 000 barn och deras vårdnadshavare har fått psykosocialt stöd.

Nästan fem miljoner barn har fått livsviktigt vaccin mot polio.

Köp dina julklappar i gåvoshopen, så är du med och räddar barns liv. Allt du handlar skickas till de barn som behöver det mest, och du får fina gåvobevis att lägga under granen. Dessutom dubblas just nu varje krona av Akelius Foundation, vilket betyder att din gåva hjälper dubbelt så många barn.

Till UNICEFs gåvoshop.

Här är julklapparna som räddar barns liv

Varje dag dör 15 000 barn som är under fem år. De flesta dör av näringsbrist, diarré eller andra sjukdomar som skulle kunna förhindras med vaccin, rent vatten...

Varje dag dör 15 000 barn som är under fem år. De flesta dör av näringsbrist, diarré eller andra sjukdomar som skulle kunna förhindras med vaccin, rent vatten och näringsriktig mat. Just sådana saker som UNICEF kan leverera.

Från UNICEFs stora katastroflager i Köpenhamn går tusentals laster med livräddande förnödenheter iväg varje år. Under 2018 skickades till exempel 56 miljoner påsar med vätskeersättning från lagret, till barn över hela världen. Beredskapen finns för att inom 48 timmar skicka allt från vaccin och medicin till skolmaterial, och produkterna levereras till de barn som för tillfället behöver dem mest.

Du kan stödja arbetet genom att gå till unicef.se och köpa de produkter som dagligen används över hela världen för att rädda barns liv. I gåvoshopen finns produkter som gör konkret nytta: allt från vaccin och nötkräm till filtar och vätskeersättning.

Problem och lösningar

Just nu är flera länder som Jemen, Sydsudan och Nigeria hårt drabbade av en allvarlig hungerkris. Familjer hotas av akut brist på mat, eftersom flera år av krig och torka har förstört deras möjligheter att försörja sig. Miljontals barn är undernärda. Genom att köpa ett svältkatastrofpaket i UNICEFs gåvoshop är du med och räddar barns liv. Paketet innehåller bland annat näringsrik nötkräm och högenergimjölk. Inga barn ska behöva dö av undernäring.

Polio är en sjukdom som vi på sikt har möjlighet att helt radera från jordens yta. Det är inte lätt, men det går. För att en gång för alla utrota polio krävs dock att varje barn i varje by blir vaccinerat. Poliovaccin är en av produkterna i UNICEFs gåvoshop.

Smutsigt vatten är ytterligare ett problem som skördar tusentals barns liv, ofta genom att barnen får svår diarré som i sin tur leder till uttorkning. UNICEF har tagit fram en enkel vätskeersättning som kan bota uttorkning och rädda liv, och som går att köpa i gåvoshopen.

Köp dina julklappar i UNICEFs gåvoshop, så är du med och räddar barns liv. Du får fina gåvobevis att lägga under granen. Dessutom dubblas just nu varje krona av Akelius Foundation, vilket betyder att din gåva hjälper dubbelt så många barn.

Se fler produkter i UNICEFs gåvoshop >>> 

Det kalla vädret hotar barns liv - ge dem en varmare vinter

År av kris har lett till att många familjer i Mellanöstern helt saknar resurser, och det är omöjligt att ha råd med de varma kläder och filtar som behövs för...

År av kris har lett till att många familjer i Mellanöstern helt saknar resurser, och det är omöjligt att ha råd med de varma kläder och filtar som behövs för att överleva vintern. Hårt väder hotar nu att göra livet ännu svårare och kylan kan snabbt bli livshotande för små barn.

För en miljon barn i Syrien, Jordanien, Libanon, Turkiet, Irak, Palestina och Egypten riskerar vintern att bli en iskall mardröm. Många familjer på flykt lever nu i läger, utan skydd mot minusgrader, stormar och snö. 

Barnens hälsa är ofta redan försvagad av undernäring och brist på vård. Luftvägsinfektioner och nedkylning hotar barns liv. Förra vintern frös barn på flykt från Syrien till Libanon ihjäl i sin jakt på trygghet. Det får inte hända.

Det finns hopp

UNICEF finns på plats och arbetar hårt för att nå alla barn som behöver skydd mot kylan. De levererar varma vinterkläder, filtar, rent vatten, näringsprodukter och annat som behövs för att barnen ska klara vintern. Målet är att 1,3 miljoner barn i området ska få hjälp. Men pengarna räcker inte.

Du kan se till att hjälper når fram

Den här vintern kan du vara med och ge barnen den värme och trygghet de har rätt till. I UNICEFs gåvoshop hittar du ett vinterpaket med varma filtar och kläder, och bebisvinterkläder för de allra minsta. Köp julklappar som räddar barns liv, så ser UNICEF till att de kommer fram.

Till Unicefs gåvoshop >>

Här är julklapparna som räddar barns liv

Varje dag dör 15 000 barn som är under fem år. De flesta dör av näringsbrist, diarré eller andra sjukdomar som skulle kunna förhindras med vaccin, rent vatten...

Varje dag dör 15 000 barn som är under fem år. De flesta dör av näringsbrist, diarré eller andra sjukdomar som skulle kunna förhindras med vaccin, rent vatten och näringsriktig mat. Just sådana saker som UNICEF kan leverera.

Från UNICEFs stora katastroflager i Köpenhamn går tusentals laster med livräddande förnödenheter iväg varje år. Under 2017 skickades över 140 000 försändelser med livräddande produkter från lagret, till barn över hela världen. Beredskapen finns att inom 48 timmar skicka allt från vaccin och medicin till skolmaterial, och produkterna levereras till de barn som för tillfället behöver dem mest.

Du kan stödja arbetet genom att gå till unicef.se och köpa de produkter som dagligen används över hela världen för att rädda barns liv. I gåvoshopen finns produkter som gör konkret nytta: allt från vaccin och nötkräm till filtar och vätskeersättning.

Problem och lösningar

Just nu är flera länder som Jemen, Sydsudan och Nigeria hårt drabbade av en allvarlig hungerkris. Familjer hotas av akut brist på mat, eftersom flera år av krig och torka har förstört deras möjligheter att försörja sig. Miljontals barn är undernärda. Genom att köpa ett svältkatastrofpaket i UNICEFs gåvoshop är du med och räddar barns liv. Paketet innehåller bland annat näringsrik nötkräm och högenergimjölk. Inget barn ska behöva dö av undernäring.

Polio är en sjukdom som vi på sikt har möjlighet att helt radera från jordens yta. Det är inte lätt, men det går. 2017 rapporterades endast 22 nya fall av polio i hela världen. För att en gång för alla utrota polio krävs dock att varje barn i varje by blir vaccinerat. Poliovaccin är en av produkterna i UNICEFs gåvoshop.

Smutsigt vatten är ytterligare ett problem som skördar tusentals barns liv, ofta genom att barnen får svår diarré som i sin tur leder till uttorkning. UNICEF har tagit fram en enkel vätskeersättning som kan bota uttorkning och rädda liv, och som går att köpa i gåvoshopen.

Köp dina julklappar i UNICEFs gåvoshop så är du med och räddar barns liv. Du får fina gåvobevis att lägga under granen.

Se fler produkter i UNICEFs gåvoshop >>

En läkare mäter överarmen på Yahya, 9 månader, ett av de miljontals barn som lider av undernäring i Jemen.
Visa bildspel

Var tionde minut dör ett barn i Jemen

Situationen för barnen i Jemen går snart inte längre att beskriva i ord. Jemen är ett helvete på jorden för varje enskilt barn som lever där. Med vaccin, rent...

Situationen för barnen i Jemen går snart inte längre att beskriva i ord. Jemen är ett helvete på jorden för varje enskilt barn som lever där. Med vaccin, rent vatten och inte minst näringsrik mat för att stoppa undernäringen, kämpar UNICEF för att hålla barnen vid liv.

Varje år dör 30 000 barn i Jemen på grund av undernäring. Landet står på gränsen till en svältkatastrof. Och värst av allt – det finns ingen underliggande naturlig orsak. Katastrofen i Jemen är skapad av människor. Av vuxna. Men det är barnen som betalar det högsta priset. Var tionde minut dör ett barn i Jemen av orsaker som kan förhindras.

Över 11 miljoner barn är i akut behov av humanitär hjälp

Kriget och en allt värre ekonomisk situation har gjort att miljontals familjer nu inte har råd att köpa mat, även om maten finns. Matpriserna har stigit så kraftigt att även om det finns frukt och grönsaker på marknaden, så har många familjer inte råd att handla. Kött och fisk är inte ens ett alternativ. Till och med vatten har blivit så dyrt att det är omöjligt för många föräldrar att ge sina barn den livsviktiga vätska de behöver. Vattenpumparna kräver bränsle och priset på bränsle har stigit så att priset på vatten nu är skyhögt.

Omkring 16 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten, god sanitet och möjlighet att hålla en bra hygien. Över hälften av sjukhusen och vård­centralerna i landet är ur funktion på grund av att de skadats i kriget, eller saknar personal, och den vårdpersonal som finns har inte fått lön på över två år.

Ali är 12 år, men väger bara knappt 15 kilo. UNICEF finns där och kämpar för att ge Ali den vård han behöver, men situationen är akut. Över hälften av sjukhusen och vårdcentralerna i landet är ur funktion. Foto: © UNICEF/Huwais

UNICEF kommer aldrig att sluta kämpa för barnen i Jemen. Och arbetet ger resultat. Även om det kan kännas hopplöst så går det att förändra livet för barnen, med rätt typ av insatser. Några exempel från UNICEFs arbete i Jemen i år:

  • 195 000 barn har fått behandling för akut undernäring.
  • UNICEFs program för kontantbidrag till de mest utsatta familjerna gör att de har råd att köpa mat, och håller bokstavligt talat miljontals barn vid liv.
  • Fem miljoner barn och vuxna har fått rent dricksvatten.
  • Förra året drabbades Jemen av ett enormt kolerautbrott. Men idag – tack vare insatser från UNICEF och partners – har antalet fall av kolera och andra diarrésjukdomar minskat till 10 procent av förra årets nivåer.
  • Över fyra miljoner barn har fått livsviktigt vaccin mot polio.
  • 500 000 barn har fått psykosocialt stöd.

UNICEF kommer också bland annat att börja ge bidrag till lärare och vårdpersonal, samt människor som arbetar med infrastrukturen för vatten och sanitet – människor som just nu alla står utan lön. Allt för att förbättra situationen för barnen i Jemen.

UNICEF gör och kan göra mycket, men inte utan hjälp. Köp dina julklappar i gåvoshopen, så är du med och räddar barns liv. Allt du handlar skickas till de barn som behöver det mest, som barnen i Jemen. Du får fina gåvobevis att lägga under granen.

Till Unicefs gåvoshop >>

Yusif, sex år, och hans familj har fått varma vinterkläder vid en leverans från UNICEF i ett flyktingläger i Irak.
Visa bildspel

UNICEF på plats för barn i katastrofer

När vardagen kollapsar är det alltid barnen som drabbas värst. I krigs- och katastrofområden är det livsviktigt att prioritera barnen i hjälparbetet. De är...

När vardagen kollapsar är det alltid barnen som drabbas värst. I krigs- och katastrofområden är det livsviktigt att prioritera barnen i hjälparbetet. De är mest sårbara och måste snabbt få sjukvård, tak över huvudet, mat, rent dricksvatten, tvål, toaletter, vaccin, skydd mot övergrepp och möjlighet att fortsätta sin skolgång. Det är UNICEFs uppgift att skydda barnens rättigheter.

UNICEF prioriterar barnen

Eftersom UNICEF arbetar i nästan alla länder i världen är de ofta redan på plats när en katastrof inträffar och kan börja hjälpa barnen direkt. Barn är alltid extremt sårbara och utsatta i katastrofer och har särskilda behov av hjälp. UNICEF spelar alltid en nyckelroll när det gäller att koordinera och leda insatserna i krisområden världen över.

I nära samarbete med det drabbade landets regering, övriga FN-organ och andra hjälporganisationer ansvarar UNICEF för att:

Förse de drabbade med rent vatten och toaletter

UNICEF sätter upp vattenreservoarer, kör in vatten i tankbilar och reparerar befintliga brunnar och vattensystem. De drabbade familjerna får vattenreningstabletter, vätskeersättning, vattendunkar, tvål och tandborstar med mera. Tillfälliga latriner byggs upp och UNICEF utbildar om hygienfrågor för att stoppa spridningen av sjukdomar.

Skydda mot farliga barnsjukdomar

UNICEF vaccinerar barnen mot mässling och polio. De levererar vaccin, sprutor och all den kylutrustning som behövs för att vaccinet ska hålla rätt temperatur hela vägen fram till barnen.

Förhindra att barn dör av undernäring

För små barn är undernäring livsfarligt. UNICEFs uppgift är att se till att de allra minsta får del av den mat som delas ut i lägren. I katastrofområden sätter de upp mobila näringscenter som undersöker barnen och ger extra näringstillskott till dem som behöver det.

Skydda barn mot våld och exploatering

UNICEF ser till att barn som kommit ifrån sina föräldrar hittas, registreras och tas om hand i väntan på att bli återförenade med sina familjer. För att skydda barn mot övergrepp upprättar UNICEF särskilda barnvänliga trygga platser där utbildad personal ser till att barnen får mat, sjukvård, skolundervisning och möjlighet att leka och bara vara barn.

Starta skolundervisningen

Vid en katastrof är skolan livsviktig. Dels för att barnen inte ska stanna i sin utveckling, men främst för att det är en bra plats för barnen att återhämta sig från svåra upplevelser. UNICEF ansvarar för att skolundervisningen ska komma igång igen och sätter upp tillfälliga klassrum med tillgång till rent vatten, toaletter och skolmaterial.

Bygga upp samhället

Efter en katastrof hjälper UNICEF alltid till att bygga upp samhället igen. Det handlar om att återställa landets infrastruktur, skolor och sjukhus. Barnen kommer också länge att behöva psykosocialt stöd för att kunna bearbeta det de varit med om.

Katastrofberedskap

UNICEF arbetar förebyggande genom att göra människor förberedda på vad som kan inträffa. Det kan handla om att sprida information i skolor om vilka hot som föreligger och upprätta katastrofplaner för berörda myndigheter.

Tillsammans kan vi rädda och förändra ännu fler barns liv i katastrofer – köp dina julklappar i UNICEFs gåvoshop. Allt du handlar skickas till de barn som behöver det mest och du får fina gåvobevis att lägga under granen. 

Till Unicefs gåvoshop >>

Vintern hotar barns liv i Mellanöstern

Kan du tänka dig en vinter där du fryser konstant och inte har något sätt att värma dig? För 1,5 miljoner barn i Syrien, Egypten, Irak, Libanon och Palestina...

Kan du tänka dig en vinter där du fryser konstant och inte har något sätt att värma dig? För 1,5 miljoner barn i Syrien, Egypten, Irak, Libanon och Palestina riskerar det att bli verklighet. UNICEF finns på plats och kämpar för att ge barnen en varmare vinter.

För barnen som drabbats av konflikterna i Mellanöstern hotar vintern att bli en mardröm. 1,5 miljoner barn riskerar att frysa, utan de varma kläder och filtar som de behöver för att klara vintern.

Många har tvingats på flykt och lever nu i läger, utan skydd mot minusgrader, stormar och snö. Barnens hälsa är ofta redan försvagad av undernäring och brist på vård. Luftvägsinfektioner och nedkylning hotar barns liv.

För många familjer är det helt omöjligt att ha råd med varma kläder, filtar och bränsle. Om skolorna inte kan hållas varma är risken också stor att barn hoppar av.

Men det finns hopp

UNICEF finns på plats i alla de här länderna och gör allt de kan för att ge barnen en varmare vinter. Målet är att:

ge över en miljon barn varma filtar och vinterkläder, så som handskar, mössor, varma skor, sockor, vinterjackor och overaller

ge kontantbidrag till över 320 000 utsatta barn och deras familjer

se till att 105 000 barn kan gå till uppvärmda skolor och barnvänliga trygga platser

Barnen som drabbas av konflikterna i Mellanöstern har bara en enda barndom, och precis som alla andra barn har de rätt till värme och trygghet.

Köp dina julklappar i UNICEFs gåvoshop så är du med och räddar barns liv. Din insats är viktigare än någonsin – dubbelt så viktig. För varje julklapp som du köper från UNICEF i december kommer Akelius Stiftelse att matcha summan och skänka lika mycket.

Till UNICEFs gåvoshop >>

Nyajime, 5 år, räddades från undernäring

Antalet människor som lider av svår brist på mat i Sydsudan beräknas vara 4,8 miljoner i december. Det är 1,4 miljoner fler än vid samma tid förra året. Som i...

Antalet människor som lider av svår brist på mat i Sydsudan beräknas vara 4,8 miljoner i december. Det är 1,4 miljoner fler än vid samma tid förra året. Som i alla konflikter och katastrofer drabbas barnen värst. UNICEF är på plats för att hjälpa barnen och deras familjer.

Nivån av undernäring i Sydsudan har förvärrats, i de flesta samhällen ligger nivåerna nu långt över 15 procent – vilket WHO klassar som katastrofläge. I många områden är nivån över 30 procent.

Tidigare i år lyckades UNICEF och andra organisationer tack vare enorma insatser stoppa svält på flera platser i Sydsudan. Men osäkerheten i landet innebär att situationen riskerar att förvärras ännu mer för barnen under nästa år. Mer än 1,1 miljoner barn under fem år kommer troligen att vara undernärda 2018.

Nyajime, fem år, är ett av många barn som drabbats av svår under­näring på grund av krisen i Sydsudan.

– Det fanns ingen mat hemma så vi kunde inte ge henne vad hon behövde, säger pappa Michael. Hon blev mer och mer sjuk för varje dag. Den dagen då vi kom till kliniken så kunde hon knappt röra sig, varken gå eller sitta.

På kliniken som stöds av UNICEF fick Nyajime medicin och hög­energi­mjölk, och snart åter­hämtade hon sig. Pappa Michael följer med henne på regelbundna kontroller för att se till att hon fortsätter hålla sig frisk. Hittills i år har UNICEF behandlat mer än 160 000 barn mot svår akut undernäring i Sydsudan.

UNICEF kämpar i Sydsudan och över hela världen för att rädda barns liv, och hjälpa fler föräldrar som Michael att ge sina barn trygghet. I UNICEFs gåvoshop hittar du till exempel svältkatastrofpaketet som räddar barn som Nyajime från undernäring.

Köp svältkatastrofpaketet och andra viktiga julklappar hos UNICEF. För varje krona du bidrar med i december så skänker Akelius Stiftelse lika mycket och UNICEF kan hjälpa ännu fler barn.

Till UNICEFs gåvoshop >>

Visa fler