Team Gabriel
Låt 1 - Eget val: I'll be there - Jackson 5
Låt 2 - Tittarnas val: ABC - Jackson 5
Låt 3: Hallelujah - Leonard Cohen
Så röstar du: Ring 099- 402 01 eller SMS:a Gabriel till 72 400

Team Andreas
Låt 1 - Eget val: Imagine - Beatles
Låt 2 - Tittarnas val: Beautiful day - U2
Låt 3: Hallelujah - Leonard Cohen
Så röstar du: Ring 099- 402 02 eller SMS:a Andreas till 72 400

5,70 kr + trafikavg./samtal el sms.