- Jag tycker att man lurar snusarna, för jag har inte träffat en enda snusare vill bli mer nikotinberoende, säger Gunilla Andersson till Kalla fakta.

Gunilla Andersson är tandläkare och docent vid Odontologiska fakulteten i Malmö och har forskat på nikotinupptag hos snusare.

Mer nikotin i bolagets nya produkter
För cigaretter finns det en lagstadgad gräns för hur mycket nikotin det får finnas i varje cigarett. Men några gränsvärden för nikotin finns det inte för snus. Det är upp till tillverkarna om de vill öka det beroendeframkallande ämnet.

Bara under förra året lanserade Swedish match tre snusprodukter med förhöjt niktoininnehåll:

* Ett nytt Grovsnus med 50% högre nikotinhalt (Grovsnus Svart nikotinhalt 12 mg/g)

* Ett nytt Röda Lacket-snus med 63% högre nikotinhalt (Claq Qui by nikotinhalt 13 mg/g).

* Ett nytt Generals-snus med 88% högre nikontinhalt. (General Extra Stark nikotinhalt 15 mg/g)

Krav från konsumenterna
Att bolaget höjt nikotinhalter framgår inte på dosorna. Det är först om man letar på bolagets hemsida som man får reda på det. Enligt Swedish Match är det konsumenterna själva som vill ha mer nikotin i snuset.

- Man tittar på konsumentens uppfattning om snuset och hur man upplever produkten, och det tillmötesgår vi, säger Torbjörn Åkesson, produktionsdirektör vid Swedish Match fabrik i Göteborg.

Swedish Match anser inte att högre nikotinkoncentration gör produkterna mer beroendeframkallande.

- Det finns så otroligt många faktorer som påverkar nikotinet och upptagsförmågan och absorptionen i slutändan, så det är att göra för lätt för sig att bara göra den kopplingen, säger bolagets informationsdirektör Patrik Hildingsson.

Men Gunilla Andersson är mycket kritisk till att Swedish Match höjer nikotinhalterna i snus.

- Ju mer nikotin du får desto mer kräver du. Detta är ju en mycket potent drog, säger hon.

- Jag tycker att det är fruktansvärt oetiskt, och jag förstår det inte alls.

Snus vanligt bland unga
Redan på högstadiet tar många sin första prilla och i tvåan på gymnasiet uppger var fjärde kille att han snusar.

- Ju högre dos av nikotin man får i sig desto snabbare kommer man in i ett beroende, säger Rosaria Galanti, docent vid Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

Hon betonar att det saknas vetenskapliga studier om vad som händer när man höjer nikotinhalten i snuset. Men hennes slutsats utifrån hur ämnet fungerar i kroppen är att högre nikotinhalter innebär att snuset blir mer beroendeframkallande.

- Att skapa en större skara nikotinister i unga åldrar är den bästa försäkring som tobaksbolagen kan tänka sig för sin marknad i framtiden, för beroende som skapas i unga åldrar är det som leder till långvarigt bruk, säger hon.