Disciplinnämndens ärenden de senaste fem åren:

Avgjorda ärenden 3564
Ledde inte till någon åtgärd 2735
Avskrivning mm 614
Avvisad 17
Uttalanden 201
Erinran 314
Varning 87
Varning med straffavgift 30
Uteslutning 7