Kalla fakta

Artiklar från april 2013

Svenska ålderspensionärer allt mer straffade

En undersökning som Kalla fakta låtit göra i april 2013 visar att den lagförda kriminaliteten bland personer över 65 år har ökat markant. Mellan 2002 och 2011 steg antalet lagföringar (domar, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser) från cirka 3 000 till cirka 5 000.

Utvecklingen innebär en ökning med 44 procent, efter att hänsyn tagits till att den aktuella åldersgruppen vuxit under perioden. För det totala antalet lagföringar var motsvarande ökning 11 procent.

Siffrorna har tagits fram av Brottsförebyggande rådet, BRÅ, som ansvarar för Sveriges officiella statistik när det gäller brott och straff.

Läs hela

Kalla fakta om programmet ”Vaccinationsvalet”

Vårt program om Gardasil har väckt känslor, engagemang och också skarp kritik. Här bemöter vi de frågor som har kommit upp.

Läs hela

Wisti tecknar: Äldre brottslingar

Varje vecka tecknar Kent Wisti sin kommentar efter Kalla fakta studio.

Läs hela

Våldtäkt, dödshot och grovt skattebrott ledde till milda domar

Kalla fakta har listat andra fall där domstolarna valt lindriga påföljder på grund av att gärningsmännen fyllt 65 år. I samtliga fall konstaterades att brotten i normalfallet skulle ha resulterat i fängelsestraff.

Läs hela

Vaccin-information behöver inte vara sann

Landstingens vaccin-information behöver inte vara sann - och behöver heller inte följa lagar som ett läkemedelsföretag måste göra. En lucka i lagen innebär att anmälningarna mot Stockholms läns landsting om sin information kring vaccin mot livmoderhalscancer inte tas upp för prövning.

Läs hela

Wisti tecknar Vaccinationsvalet

Varje vecka tecknar Kent Wisti sin kommentar efter Kalla fakta studio.

Läs hela

Därför granskar vi informationen kring HPV-vaccinet Gardasil

2008 beslutade Socialstyrelsen att införa HPV-vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet. 2012 drog skolhälsovården igång en massvaccination av alla 11-12 åriga flickor runt om i Sverige. Vaccinet heter Gardasil och det marknadsförs i informationskampanjer som ”ett vaccin mot livmoderhalscancer”.

Läs hela

Sverige och kriget med drönare

Förarlösa drönare används i jakten på terrorister, men dödar många barn och civila.

Läs hela

Wisti tecknar drönare

och Neuron

Läs hela

Wisti tecknar socialdemokrater i möte med Saab

Läs hela
Visa fler