Kalla fakta tisdag 1 december kl 20.00

Artiklar från december 2017

Om efterforskade källor på Fastighetsverket

I januari i år sände Kalla fakta ett uppmärksammat reportage där vi granskade Statens fastighetsverk. I samband med inspelningarna av reportaget fick vi uppgifter om att chefer på Fastighetsverket vid upprepade tillfällen efterforskat våra källor och försökte mörklägga muthärvan på myndigheten. Vi lät då en av våra källor bära dold kamera vid ett möte som hölls av dåvarande fastighetsdirektören Johan Zetterberg. Av inspelningarna framgår hur Johan Zetterberg frågar vilka ur personalen som talat med TV4. Efter sändningen valde Justitiekanslern, JK, att inleda förundersökning om misstänkt brott mot det grundlagsstadgade efterforskningsförbudet.
Enligt uppgift till Kalla fakta har det dykt upp påståenden om "fulklippning". Av utrymmesskäl görs i vanlig ordning kortning i råmaterial och intervjuer men någon ”fulklippning” har inte skett utan mötet är sakligt och korrekt återgivet. Vi vill vara så tydliga och transparanta som möjligt och väljer därför att publicera hela dolda-kamera-inspelningen från mötet oklippt och i sin helhet. Av hänsyn till andra deltagare på mötet publicerar vi bara den oklippta ljudfilen och vissa namn har tagits bort, ”pipits”.

Läs hela