Kalla fakta

Artiklar från maj 2017

Hemligt avtal mellan Saab och mutmisstänkt

Reaktionerna är starka efter Nyheternas och Kalla faktas avslöjande om hur försvarskoncernen Saab har ett avtal med en korruptionsmisstänkt sydafrikan. Miljöpartisten Carl Schlyter kräver utredning, och Svenska Freds överväger att polisanmäla Saab.

Läs hela

Säpos svar på kritiken i Kalla fakta

Från: karl.melin@sakerhetspolisen.se [mailto:karl.melin@sakerhetspolisen.se]
Skickat: den 5 maj 2017 13:05
Till: Per Hermanrud
Ämne: kommentar

Hej Per!
Här kommer skriftlig kommentar. Tack för möjligheten att ändå svara på varför vi inte närmare kan kommentera uppgifterna i programmet. Här är vårt svar:

”Säkerhetspolisen kan inte närmare kommentera uppgifter kring den pågående utredningen då det råder förundersökningssekretess. Förundersökningen bedrivs av Polismyndigheten och leds av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
Sedan tidigare har påpekats att den nu misstänkte mannen inte förekommer i något av Säkerhetspolisens aktuella ärenden. Däremot är han en person som tidigare har förekommit i vårt underrättelseflöde. Det handlar om enstaka uppgifter som Säkerhetspolisen har fått under förra året. Säkerhetspolisen följde upp de underrättelser vi fick och arbetade med dem, men uppgifterna gick inte att belägga.
Om vi inte kan belägga de underrättelser som vi får kan vi heller inte föra uppgifterna vidare. Det skulle innebära att Säkerhetspolisen sprider rykten, vilket inte är förenligt med rättssäkerheten.
Den misstänkte mannen fick 2016 ett utvisningsbeslut, men utvisningen har inte verkställts. Säkerhetspolisen har inte varit inblandad i den misstänkte mannens process hos Migrationsverket.”
Säkerhetspolisen


/Med vänlig hälsning Karl

Läs hela