I hela landet rapporterades under 2006 och 2007 totalt 476 Lex Maria-anmälningar.

Även om det inte går att statistiskt säkerställa pekar Kalla faktas undersökning på att vanvård rapporteras oftare hos Attendo i förhållande till bolagets del av äldreomsorgen. Om Attendos medicinska anmälningar skulle ligga i linje med övriga landet skulle man komma upp i 19 anmälningar.

Bolagets omsättning i Sverige är på 2,6 miljarder kronor. Den totala omsättningen för äldrevården är 80,4 miljarder kronor. Det blir 3,2 procent av äldrevårdsmarkanden.

Här är alla Lex Maria-anmälningar mot Attendo:

2006-01-10. Habo. Kärrsgården - Läkemedel/ förväxling.

2006-01-12. Norrtälje. Vårdbo - Morfininjektion gavs intravenöst istället för subkutant

2006-03-14. Uppsala. Kronparksgården/Rondellen - Fördröjd diagnos.

2006-03-15. Habo. Kärrsgården - Läkemedel - utebliven injektion.

2006-03-17. Norrköping. Södergården - Brister i vård och omvårdnad.

2006-04-25 Uppsala. Kronparksgården/Rondellen. Förväxling/ läkemedel

2006-05-10. Södertälje. Oxbackshemmet - Händelse som medfört allvarlig skada eller sjukdom.

2006-05-22. Uppsala. Kronparksgården/Rondellen. Glömt att sätta en kad - utebliven dokumentation.

2006-06-07. Lerum. Riddarstensgården Överdosering av läkemedel.

2006-06-26. Göteborg Lotsens äldreboende Läkemedel - förväxling mellan patienter.

2006-06-28. Skövde. Bokens äldreboende - Fördröjd vård och behandling av höftfraktur.

2006-07-13. Stockholm Rosengården - Boende avlider.

2006-08-31. Uppsala. Kronparksgården/Rondellen - Felkoppling av ventilator.

2006-10-26. Karlstad. Hemtjänst - För låg dosering av läkemedel.

2006-11-21. Uppsala. Kronparksgården/Rondellen - Brister i omvårdnad och behandling.

2006-11-28. Stockholm. Ekehöjdens äldreboende - Överdosering av insulin.

2007-03-23. Habo. Kärrsgården - Fallolycka.

2007-04-25. Göteborg. Serviceboende S:t Jörgens väg - Läkemedel/ förväxling.

2007-05-07. Uppsala. Eriksdalsgården - Uteblivet läkemedel.

2007-05-21. Uppsala. Kronparksgården/Rondellen - Ventilator ej påslagen.

2007-05-28. Stockholm. Långbrobergs servicehus - Brister i kommunikation vid utskrivning av patient.

2007-08-01. Värmdö. Slottsovalen - Fallskada/ utebliven dokumentation.

2007-08-20. Solna. Frösunda äldreboende - Fallskada/ rullstol.

2007-08-23. Lidingö. Baggeby gård - Brister i utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser.

2007-08-24. Västerås. Granens ålderdomshem - Fallskada.

2007-09-19. Uppsala. Hemvården Heidenstam - Fördröjd behandling.

2007-11-14. Stockholm. Rosengården - Fördröjd diagnos och behandling av lunginflammation.

2007-11-23. Göteborg. Fiskebäcks äldreboende - Fallskada vid fall ur rullstol.