Att vara borta för att arbeta för egen vinning är inte tillåtet enligt partiets kvittningsregler.

Kalla fakta har jämfört Bodström advokatnotor med riksdagens frånvarolistor och funnit att han varit borta från mer än hälften av alla omröstningar, mestadels för att arbeta som advokat.

Kritiserad mångsysslare
Thomas Bodström är riksdagsman, advokat och författare. När han kritiseras för sitt mångsyssleri, upprepar han att riksdagsuppdraget alltid kommer i första hand.

I en reklamintervju för Bodströms senaste deckare, publicerad på norstedts.se i oktober 2009, säger han:
– Riksdagsuppdraget går först… Jag kan missa någon votering ibland, men inte mer än så. Och därefter fyller jag på med advokatuppdraget.

I TV4-Nyheterna 10 september 2009 sa han:
– I första hand går ju riksdagsuppdraget. Advokatuppdragen är ju ganska få numera.

I Ekots lördagsintervju 3 oktober 2009 sa han:
– Varje seriös granskning visar ju att jag gör långt, långt, långt över genomsnittet av riksdagsledamöter i allt man kan mäta, i stort sett.

Rekordhög frånvaro
Det stämmer att Thomas Bodström undertecknar många motioner, sällan missar möten i utskottet där han är ordförande och att ofta ställer frågor till justitieminister Beatrice Ask i interpellationsdebatterna.

Men i övrigt är Bodströms frånvaro rekordhög, särskilt i klart mätbara riksdagsaktiviteter som voteringar och riksdagsdebatter. Till exempel deltog han i våras inte i en enda riksdagsdebatt om de lagförslag hans eget utskott tagit fram.

Frånvaro vid voteringar
Så här svarade Thomas Bodström när TV4 den 20 maj frågade hur många voteringar han missat under våren:

– Jag har kollat statistik och jag har missat en tredjedel. Och det är ju inte för rättegångar, utan det är för att jag vart ute och talat och vart på möten och gjort olika partiarbeten. Sedan är det några som har skett på grund av rättegångar.

När vi kollade fann vi att Bodströms siffror inte stämmer. Våren 2009 var han borta från 53 procent av riksdagens voteringar, vilket placerar honom bland de tio i riksdagen med högst frånvaro. Högre frånvaro än Bodström har i princip bara de partiledare, gruppledare och språkrör som av tradition kvittas ut på grund sitt partiarbete.

Men Bodström har ingen sådan position. Vanligaste skälet till frånvaron har inte varit partiarbete, utan att han arbetat som advokat. Han har fakturerat för tiotusentals kronor som advokat då han varit frånvarande från omröstningar i riksdagen, trots att Socialdemokraternas kvittningsregler bara tillåter utkvittning för arbete som gynnar partiet, och inte ledamoten själv.

Deltog inte i FRA-omröstning

När Kalla fakta kontrollerade vilka som var borta den 13 maj då riksdagen röstade om FRA-lagen, a-kassan och stödet till idrotten, var Thomas Bodström en av de frånvarande.

Vi fann att han hela dagen 13 maj var på en hovrättsförhandling i Karlstad och jobbade som målsägandebiträde. För detta fakturerade han 15.216 kr för 10 timmars jobb och 5,5 timmes tidspillan, samtidigt som han också fick full lön från riksdagen.

Veckan därpå, onsdagen den 20 maj, är det voteringar i riksdagen igen, bland annat om vindkraft, elförsörjning och transporter. Totalt hålls 20 omröstningar, uppdelade i en omgång på morgonen och en på eftermiddagen. Thomas Bodström är borta från alla.

Den 20 maj var han på rättegång i Göteborg, och fakturerade 18.252 kr för 12 timmars jobb och 6,5 timmes tidsspillan. Även denna dag får han samtidigt fullt betalt från riksdagen.

Advokatuppdrag orsak till frånvaro
När Kalla fakta jämför Thomas Bodströms advokatnotor med riksdagens frånvarolistor för våren 2009, framgår att arbete som advokat, är den klart vanligaste orsaken till att han borta från voteringarna.

Frånvaro votering/Advokatarvode/Arbete + tidsspillan
21 januari/ 13.159 Solna tingrätt + Södertörn/ 10 + 1 tim
12 februari/ 9.340 Stockholms tingsrätt/ 8 + 0,5 tim
25 mars/ 13.763 Hovrätten, Malmö/ 7 + 6,5 tim
16 april/ 10.951 Svea hovrätt/ 9 + 1 tim
23 april/ 8.743 Svea hovrätt + telefonförhör/ 7 + 1 tim
6 maj/ 2.208 Besök av klient/ 2 tim
13 maj, kl 9.00*/ 15.216 Hovrätten, Karlstad/ 10 + 5,5 tim
20 maj, kl 9.00*/ 18.252 Hovrätten, Göteborg/ 12 + 6,5 tim

*: den 13 maj samlas riksdagen till votering två gånger, dels kl. 9.06, dels 16.02, den 20 maj voteras dels kl. 9.02 och kl 16.16. Det innebär att Thomas Bodström totalt missat tio voteringsomgångar när han arbetat som advokat våren 2009, nio av dessa har han varit i domstol och arbetat som advokat, istället för att rösta i riksdagen.

Våren 2009 kvittade Thomas Bodström ut sig vid 19 av 36 voteringsomgångar. Vid 10 av dessa 19 hade han uppdrag som advokat.

Gör två jobb samtidigt
När Thomas Bodström får frågor om detta, hävdar han att det inte är några problem att få betalt både som advokat och som riksdagsledamot för samma dag:

– Jag får betalt för att jag gör det. Och det är ju väldigt vanligt att man har ett arbete när man sitter i riksdagen. Det är ju många som har gjort det. Och det är ju hela tanken med att sitta i riksdagen, det är att man kan ha ett arbete.

Hårda kvittningsregler
En riksdagsledamot kan inte vara borta för att jobba med annat, i alla fall inte enligt Socialdemokraternas kvittningsregler. Advokatuppdrag är inte skäl för att få kvitta ut sig från omröstningarna.

I reglerna står att ”kvittning tillämpas med stor restriktivitet”. Skälet till frånvaro ska vara något ”politiskt”, som är ”viktigare för partiet än närvaro i riksdagen”.

Thomas Bodström har inte preciserat för kvittningsmannen varför han är borta, de gånger då han var borta från voteringarna för att vara på rättegångar:
– När jag säger att jag inte kan vara med, så säger jag att jag inte kan vara med. Det är internt i partiet.
Men vad sa du till kvittningsmannen?
– Jag säger att jag inte kan närvara vid kvittningen.
Säger du att du ska vara på rättegångar?
– Jag säger att jag inte kan närvara vid rättegång… eh… vid voteringen. Och det är det budskap som jag ger. Och det har inte varit några problem alls. Alla vet ju att jag är advokat.