Stockholms läns landsting uppmanar i en mångmiljonkampanj alla i målgruppen att verkligen ta vaccinet, kampanjen heter ”I love me”. http://www.vardguiden.se/Kampanj/iloveme/

I Kalla faktas reportage kommer vi belysa och faktagranska den information som ges när flickor och föräldrar själva ställer frågor om vaccinet.

Vår ambition med granskningen är inte att avråda från att ta vaccinet. Men vi kommer lyfta fram kritiska röster som ifrågasätter om man verkligen kan marknadsföra vaccinet som ett skydd mot cancer.

Att ifrågasätta och diskutera vaccin kan vara känsloladdat. Vi på Kalla fakta tycker inte det är ett skäl för att avstå från journalistisk granskning. När staten, i form av Socialstyrelsen, ställer sig bakom en massvaccination anser vi att journalistisk granskning är än mer befogad.

Se reportaget nu på söndag kl 19.30 i TV4 och den efterföljande diskussionen i Kalla fakta Studio, TV4 News klockan 20.00 (gratis via TV4 News-appen).

Har du frågor du vill ställa till oss eller de experter som medverkar i studiodebatten, kontakta oss på kalla.fakta@tv4.se

Vi uppdaterar vår hemsida, www.facebook.com/kallafakta och twitterkontot @kallafakta med den senaste informationen i granskningen. Delta i diskussionen, sakligt och respektfullt!

Jonas Berg

redaktionschef Kalla fakta

jonas.berg@tv4.se