Varje år försvinner tusentals bilar spårlöst från svensk mark. De existerar i Transportstyrelsens register men går inte att hitta på svenska vägar. Var finns då alla de bilar vi inte längre vill ha?

- Vi har väl inte tittat på exakt var de finns utan mer att de faktiskt fysiskt inte finns i Sverige längre, säger Bo Hansson som är polisinspektör verksam i Malmö.

Spårlöst borta

Malmöpolisen har upptäckt att tusentals avställda bilar i Skåne har försvunnit spårlöst. Upptäckten skedde i samband med ett projekt mot så kallade bilmålvakter. Bilmålvakter är alltså bulvaner som äger bilar som egentligen nyttjas av andra personer.

Även inom skrotningsbranschen har man sedan skrotningspremien togs bort år 2007 märkt av ett vikande kundunderlag.

- Vi ser att antalet skrotbilar sjunker dramatiskt inom branschen. Samtidigt ser vi att antal avställda bilar stiger dramatiskt och då ställer vi oss frågan, vad är det som händer?, säger Michael Abraham, vd Sveriges bilskrotares riksförbund.

Svarta pengar

Kalla faktas Valdo Kask och Jörgen Andersson har granskat handeln med begagnade bilar i Sverige och kan avslöja var bilarna tar vägen. Deras granskning visar hur ett flertal aktörer tjänar miljontals kronor på att köpa och sälja begagnade bilar, en handel vars vinst undanhålls det svenska skattesystemet.