Under 1990-talet delade regeringen ut miljontals kronor till Kvinnoforum. Tidigare jämställdhetsminister Margareta Winberg, har en förklaring till varför Bam Björling varit så framgångsrik i sitt bidragssökande:
– Hon är ju en väldigt intensiv och charmerande person, så det är inte så konstigt om hon övertygar olika departement och andra att ställa upp, säger hon.

Fakturan som inte fanns

Men när Bam Björlings verksamhet utvärderades sågades den och det blev stopp för nya pengar. Men hon hade svårt att acceptera ett avslag på sin bidragsansökan. Tre år efter avslaget fördes fyra miljoner kronor, alltså de pengar som Bam Björling ansåg att stiftelsen borde ha beviljats, in som en tillgång bokföringen, som en så kallad kundfordran, eftersom hon betraktade det som en obetald faktura.

Skriver brev till Göran Persson

I ett brev till dåvarande statsminister Göran Persson 2005 skriver Bam Björling: ”Enbart i Sverige når vi 700,000 människor med vårt arbete.”
Det är oklart om statsministern trodde på siffran - att Kvinnoforum når ut till var fjärde kvinna mellan 15 och 64 år i Sverige.

När vi granskar Kvinnoforums ekonomi upptäcker vi en organisation som står vid ruinens rand. Men det drabbas dock inte chefen Bam Björling av som taxerar årsinkomster på mellan 815.000 och 970.000 kronor.

Jan Guillou och Mark Lewengood i styrelsen

Runt Kvinnoforums chef har det funnits mycket prominenta styrelseledamöter som skänkt trovärdighet och gått i god för hennes gärning. Bland annat hittar vi Jan Guillou och Mark Lewengood samt Görel Thurdin, Anita Gradin, Stefan Fölster och fackbasen Göran Johnsson.
Närmast, och vid Bam Björlings sida under längst tid finns Björn Sprängare, som har toppmeriter från Trygg-Hansa och LKAB samt som hovets ståthållare.