Louise var 10 år gammal när hon började svälta sig själv. Efter många turer på psykiatriska avdelningar i hemstaden, blev hon till slut tvångsplacerad på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.

- Där började helvetet, säger Louise.

Hon berättar om en fängelselik miljö, där isolering och bältesläggning användes upprepade gånger.

- Det var en fruktansvärd miljö. Och där skulle jag försöka äta, som är mitt problem. Det är det jobbigaste jag vet, berättar Louise.

Tappade ytterligare i vikt

Louise, som redan var mycket mager när hon kom till Växjö, tappade ännu mer vikt under sin vistelse där. Till slut fick hon lämna kliniken, efter att hon blivit misshandlad av två andra patienter på avdelningen.

Idag vårdas Louise för sin anorexi på Stockholms Centrum för Ätstörningar. Verksamhetschefen där, Anna-Maria af Sandberg har erfarenhet av kvinnor som vårdats på rättspsyk i Växjö. Hon menar att bristerna i omhändertagandet beror på bristande kunskap.

- Många av dem som hamnar inom rättspsykiatrin med en ätstörning har svåra tillstånd. Då behöver man specialkompetens för ätstörningar för att kunna hjälpa dem och det är min uppfattning att det har man inte, säger Anna-Maria af Sandberg till Kalla fakta.

Men Magnus Broberg, chefsöverläkare på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö, försvarar sig och menar att man har den kompetens som behövs för att ta hand om patienterna.

- Vi har lång erfarenhet av självskadebeteende hos kvinnor och ätstörningar även om den erfarenheten bärs fram väldigt mycket av vårdpersonalen på avdelningen, säger Magnus Broberg.

Två år utan psykolog

Även Lauren har tvångsvårdats på rättspsyk i Växjö. Hon placerades där på grund av sitt självskadebeteende. Lauren fick genomgå en psykologutredning i början av sin vistelse i Växjö. Men förutom den fick hon inte någon psykologbehandling.

- Jag bad om psykolog flera gånger men de ansåg inte att jag var i behov av det. Till slut handlade det bara om att komma därifrån, berättar Lauren för Kalla fakta.

Mia Bäckvall är psykolog och har arbetat på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Men för drygt ett år sedan sade hon upp sig från sitt jobb. Samtidigt sade fyra andra kollegor upp sig.

- Den tiden jag var där så såg jag att ambitionen att bedriva ett gediget och välförankrat behandlingsarbete inte prioriterades. I stället prioriterades utvecklingen av hög säkerhet. Det blev oetiskt att vara kvar, säger Mia Bäckvall till Kalla fakta.

”Det är vanvård”

Varken Louise eller Lauren är idag kvar på rättspsykiatriska kliniken i Växjö. Louise vårdas i Stockholm och har med den hjälp hon får nu lyckats gå upp något i vikt.

- Det är inte vård, det är vanvård, säger Louise om behandlingen man ger unga kvinnor med anroexi eller självskadebeteende i Växjö.

Lauren ser som sitt första mål att skaffa sig en psykolog och få den behandling hon behöver.

- Det känns som om dom har stulit 2 år och tre månader av mitt liv, sammanfattar Lauren tiden i Växjö.