Höga halter av kemikalier tränger in i kroppen vid en vanlig hårfärgning. Det visar Kalla faktas granskning. Oacceptabelt eller något man får tåla? Vad tycker du?