Här kan du läsa Livsmedelsverkets inventering av vattentäkter med PFOS: Ladda ner som PDF

Mer bakgrundsfakta:

* Brev från Åke Bergman, professor i miljökemi, till regeringen med krav på haverikommission: Ladda ner som PDF

* Amerikansk studie om hälsoeffekterna av PFOA: Länk

* Miljömedicins studie om PFOS i Kallinge: Länk

* Pressmeddelande från Livsmedelsverket om påverkan av brandsläckningsmedel i vatten: Länk

* Uppdragsdokument från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap till Örebro kommun om studie över hälsoeffekter av PFOS: Ladda ner