Några av nyckeldokumenten väljer vi att publicera här så att du själv kan läsa dem. Det är dokument från tyska arkiv som visar hur Walther Sommarlath deltog i "ariseringen" av judiska företag under 30-talet.

Walther Sommerlaths medlemskap i nazistpartiet >>
Kartotekskort från det tyska nazistpartiets medlemsregister.
Källa: Document Center, Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde

------

Dokument från rustningsministeriet >>
Registerkort från Reichsbetriebskartei, ett register över tysk rustningsindustri. Kortet innehåller bland annat koder som visar vilken rustningstillverkning som Walther Sommerlaths fabrik var registrerad för. Koderna står uppe i vänstra hörnet och ska tolkas som följer:
23/120 70 219 = Fordon, fordonsdelar till bepansrade och icke bepansrade fordon.
23/112 70 112 = Andra typer av försvarsmaktens fordon, utan motor.
26/036 70 271 = Finmekanisk krigsmateriel, som kommandoverktyg, plan- och mätverktyg för artilleri, specialvertyg för luftnavigation, som höjdmätare.
51/300 70 281 = Gasmasker och filter för dessa.
Den allmänna beteckningen för tillverkningen är som framgår materiel för flygvapnet.
Källa: Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde R3 Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion.

------

Brev från Sommerlaths firma >>
Brev från Sommerlaths firma, undertecknat av firmatecknarna Engels och Bongertmann.
Källa: Landesarchiv Berlin, A Rep. 342-02, Nr 21524.

------

Registreringen av Sommerlaths firma >>
Bekräftelse från Berlins bolagsregister, om att registreringen av Efim Wechslers företag under Walther Sommerlaths firma godkänts. I beslutet refereras uttryckligen till att övertagandet av företaget varit en del av ”ariseringen”.
Källa: Landesarchiv Berlin, A Rep. 342-02, Nr 21524.

------

Dokument från Efim Wechslers fastighetsförvaltare >>
Brev från den ickejudiske förvaltare som Efim Wechsler lämnade sitt hyreshus på Belle Alliancestrasse (Mehringdamm) till. I brevet klargörs att huset bytt förvaltare eftersom ägaren, Efim Wechsler, är jude. Det nämns också att han lämnat Tyskland.
Källa: Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Potsdam. Devisenstelle des Oberfinanzpräsidenten Berlin-Brandenburg, Rep 36A, Nr G 4024.