TV: Se Kalla Faktas program "Det hemliga avtalet"
---------------------------------------------------------------------------------

1. ANC pressutskick 1 juli 1999 (doc)
Här framgår att SAAB skall skänka pengar till en skola till Numsa.

2. Metall vill ha mer pengar från SIDA 15 december 1999 (pdf)
Detta dokument är från svenska biståndsorganisationen SIDA. Det visar (sidan 5) att Metall ville att projektet skulle få en ”uppföljare i form av en förnyad satsning under två år.”
I dokumentet framgår också att:
Ett fortsatt program enligt ovan kräver att NIR/Metall i än högre grad har en gemensam operativ samarbetspartner på plats i Sydafrika. Vi är överens om en sådan lokal partner.”

Stefan Löfven undertecknar själv projektredovisningen.

3. Numsa rapport 17-19 juni 1999 till Centralkommittén (pdf)
Här framgår att Metall skulle vara med och betala skolan (sida 3).
The fund will come from the Swedish Metal Unions, Industry and Government agencies like SIDA.

4. Anteckningar från Numsas centralkommittémöte den 4 december 1999 (pdf)
Av detta dokument framgår det att det finns anklagelser om korruption. Samt att Numsa anser att det är viktigt att starta en utredning för att reda ut anklagelserna:

the allegations made …//…around the union receiving kick backs on the R40 million Rands should not be ignored. ..//…there is a great need to institute an investigation to clear the organization.

5. Anteckningar från Numsas centralkommittémöte den 17-19 juni 1999 (pdf)
Av dokumentet framgår att Metall föreslår att det skall köpas en byggnad som kan användas för skolan.

there is proposal from the SVENSKA METAL to purchase building in South Africa to be used as the Industrial Training School…