- Drottningen reagerade mycket starkt och har nu tillsammans med sin familj tagit initiativ till en insamling av fakta i Tyskland och i Brasilien , säger Bertil Ternert, Hovets informationschef till Kalla fakta.

Walther Sommerlath, som avled 1990, gick 1934 med i det tyska nationalsocialistiska partiets utlandsavdelning i Brasilien, där han var bosatt. 1938 återvände han till Tyskland och året efter tog han över en metallvarufabrik i stadsdelen Kreuzberg, som tillhörde den judiske ingenjören Efim Wechsler.

Vill få klarhet

- Familjen Sommerlath vill ha klarhet i ett antal frågor. Drottningen använder sig av sitt nätverk för att få reda på mer om till exempel kopplingarna mellan familjerna och resandet mellan länderna. Men det är svårt att få fram fakta då mer än 70 år har gått och många arkiv förstörts, bland annat då Berlin jämnades med marken, säger Bertil Ternert.

Övertagande av fabriken var ett led i den så kallade Ariseringen, en nazistisk kampanj för att frånta judar deras egendom. Det visar dokument som Kalla fakta tidigare presenterat. Köpesumman skyddas av banksekretess och kan endast delges de efterlevande.

- Den bild som presenterades av Kalla fakta kände Drottningen inte igen. Det dokument som tagits fram om arisering tillhör sådant som hon vill gå vidare med . Hon vill ta reda på mer om bakgrunden, säger Bertil Ternert.

Blir offentligt?

På fråga från Kalla fakta om drottningen avser att offentliggöra sina fynd, svarar han:

- Drottning Silvia har en ambition att försöka presentera det när alla fakta samlats in.

Samtidigt kommer nya krav på Drottningen att klarlägga sin fars roll under nazitiden och ta avstånd från hans aktiviteter. På en konferens om Förintelsen som nyligen avslutades vid Universitetet i Milelrsville framträdde en brasiliansk f d senator, Professor Eva Blay, med ett tal om Walther Sommerlath.

- Jag förstår att Drottning Silvia själv inte haft något samröre med nazismen men det känns som en stor lögn. Vad har hänt i det förflutna och var finns pengarna från fabriken? Drottningen har ett politiskt ansvar att kommentera frågan. Hon är en offentlig person. Säger Eva Blay.

"Ta reda på köpesumman" Eva Blay är professor i sociologi vid universitetet i Sao Paulo och forskar i immigranter till Brasilien efter andra världskriget. Hon anser att familjen Sommerlath bör öppna Walther Sommerlaths bankkonto och ta reda på köpesumman.

- Om han tjänat pengar på detta bör Drottningen skänka dem till staten Israel eller till Efim Wechslers efterlevande, säger hon.