I ett mejl till redaktionen skriver Åhléns: Bifogat finner du vår policy för päls och skinn. Du finner även en version som vi uppdaterat efter att vi fått information kring plock av dun från levande fåglar, där vi ytterligare förtydligar att denna även gäller hantering av dun/fjäder.

Så här ser nya policyn ut:

Pälsskinn och fjäder/dun – Åhléns interna ställningstagande 2009

Aktiviteterna har ökat mot användningen av pälsar och mot pälsdjuruppfödning.
Dessa har även riktats mot butiker som säljer kläder som helt eller delvis består av pälsskinn.

Åhléns vill inte erbjuda kunder pälsprodukter som uppfattas etiskt fel p.g.a. sitt ursprung.

Åhléns ska inte sälja kläder och accessoarer som är gjorda av päls eller som innehåller detaljer av pälsskinn.
Undantag: Vi säljer pälsvaror av skinn från får/lamm och nötkreatur. Pälsskinn av dessa djur är en biprodukt.

Detta ställningstagande gäller både Åhléns eget sortiment och externa
varumärkessortiment.
Päls/pälsdetaljer ersätts med imitationer av syntetmaterial som är att föredra även ur kvalitets-, hållbarhets- och allergisynpunkt.

Externa frågor om detta ställningstagande och Åhléns förhållningssätt i frågan besvaras av Inköpsdirektören.

Förtydligande gällande dun I enlighet med ovan accepterar Åhléns endast dun och fjäder som är slakteriavfall och klassas som en biprodukt. Åhléns tar helt avstånd från fjäder eller dun som tagits från levande fåglar.

Pälsskinn och dun -ställningstagande/kte/2003-04-11 uppdaterad 2009-01-19