Niorna på Djurgårdsskolan i Eskilstuna berättar att de håller sig på sin vakt sedan en händelse för ett par år sedan som slutade med att en lärare blev avskedad.

Dömda sexbrottslingar jobbar i skolan. Det kunde Kalla fakta avslöja redan i förra veckans program. Men hur många elever känner sig utsatta för sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp av lärare eller andra vuxna i skolan?

745 elever svarade

För att ta reda på det har Kalla fakta genomfört en enkätundersökning bland elever i nian. Av de 20 skolor runt om i landet som valdes ut har 13 skolor med sammanlagt 745 niondeklassare svarat. Det visade sig att fler än var tionde elev upplever att de har blivit utsatta för sexuella trakasserier eller övergrepp av en vuxen någon gång under grundskolan. Hur vanligt det är varierar mellan skolorna, men det förekommer på alla skolor.

Sexutnyttjade tolvårig - fick jobb i skolan

I Uppsala kunde en man jobba på en skola trots att han sedan tidigare var dömd för grovt våldsbrott. Mannen dömdes senare även för sexuellt utnyttjande av tolvåring. Tiden mellan domen för grov misshandel och domen för sexuellt utnyttjande arbetade han i skolan. Och direkt efter avtjänat straff för att ha utnyttjat en tolvårig sexuellt fick han nytt jobb - återigen i en skola.

Ytterligare en lärare i Uppsala fick jobb som elevassistent bara drygt två veckor efter att han åtalats för sexuellt utnyttjande av underårig. Det var vid den tidpunkten inte känt huruvida han var skyldig till brottet eller inte. Mannen friades senare av tingsrätten och har därefter arbetat som fritidspedagog.

Lärare varnas - men stängs inte av

Enligt grundskolechefen i Uppsala, Per Pettersson, är det ingen nyhet att de sexuella trakasserierna existerar.
- Vi har haft två liv och hälsa-undersökningar under ganska kort tid och det är ganska tydligt att det förekommer.
Pettersson säger till Kalla fakta att sexuella mejl från en lärare till en elev resulterar i en varning, däremot inte avstängning.
- Min mjölighet är ju att utfärda en varning till den här personen, att det här accepteras inte och en varning är en ganska stark tillrättavisning, säger han.

Fick vikariat efter domen

I förra veckans program kunde vi avslöja att 75 dömda sexbrottslingar arbetar eller har arbetat som vikarier i skolor någon gång sedan 2003 – och det bara i en tredjedel av landets kommuner. Av de 30 fällande domar som rörde sexbrott mot barn hade 25 av domarna fallit innan vikariatet påbörjades.

När Kalla fakta nu ringer upp 50 slumpmässigt utvalda personer som har vikarierat i skolan någon gång sedan 2003, har nästan hälften, 23 personer aldrig behövt visa utdrag ur belastningsregistret, trots att arbetsgivaren enligt lag är skyldig att kontrollera om personalen har dömts för brott.

Reporter: Ulla Danné och Mårten Svanberg
Research: Anneli Carnelid
Programledare: Peter Lindgren
Redaktionschef: Susanne Edmark