Kalla faktas Ulla Danné och Åsa Nordien har i samarbete med tidningen Miljöaktuellt undersökt tillståndet för ålen i Sverige. De har också granskat den plan som Fiskeriverket har arbetat fram för att rädda ålen från total utrotning. Planen innehåller flera åtgärder men inget totalt fiskestopp.

Visserligen har man sedan tre år infört förbud mot fritidsfiske av ål. Men fortfarande ges knappt 400 yrkesfiskare varje år tillstånd att fiska ål och de drar tillsammans upp lika många ton ål som innan fiskeförbudet – en femtedel av den ål som fångas i Europa.

- Om jag får bestämma så skulle man upphöra med ålfisket, säger Henrik Svedäng, forskare på Fiskeriverket havsforskningslaboratorium till Kalla fakta.