Med mindre än en månad kvar till jul står rökt ål på många svenskars inköpslistor. En traditionsrik rätt som för vissa är ett måste på julbordet. Men läget för ålen är akut och forskare menar nu att ett totalt fiskestopp är nödvändigt.

- Om jag fick bestämma så skulle man upphöra med ålfisket och vi skulle sälla oss till de länder som redan har tagit ett beslut om att skydda ålen, säger Henrik Svedäng forskare på Fiskeriverkets havsforskningslaboratorium till Kalla fakta.

Medan länder som Irland och Norge fortsätter har förbjudit ålfiske, så har Fiskeriverket beslutat att Sverige ska fortsätter att fiska ål. Visserligen har man förbjudit fritidsfisket, men fortfarande ges omkring 400 yrkesfiskare varje år tillstånd att fiska ål. De senaste åren har svenska fiskare stått för en femtedel av den totala ålfångsten i Europa.

Yngel hittar inte tillbaka
När Fiskeriverket de senaste åren har provtrålat efter ålyngel i svenska vatten har fångsten var noll. Eftersom ålar bara leker och förökar sig i Sargassohavet, flyttar Fiskeriverket ålyngel från Västeuropa och sätter ut dem i svenska vatten. Men en ännu inte publicerad studie på ålar i Mälaren visar att utplantering av ålyngel inte fungerar.

- De förflyttade ålarna inte tycks ha förmåga att hitta rätt. De vet inte var de är någonstans helt enkelt, säger Henrik Svedäng.

Ålar dör i kraftverk
Men fiskare är inte det enda hotet som ålarna på väg till Sargasso möter. Var tionde könsmogen ål i Sverige dör i de svenska vattenkraftverken, de fastnar i insuget eller dör i turbinerna. Men det är ett frivilligt för vattenkraftsindustrin, att rädda ålen. Kraftbolaget Eon har, med hjälp av statliga anslag byggt om ett galler i Ätrafors kraftverk för att rädda ålen, med lyckat resultat.

- Förlusten har minskat med från dryg 70 procent till ungefär 10 procent, berättar Olle Calles, biolog vid Karlstad universitet. Han är en av de som driver projektet i Ätrafors.

Med ombyggnationen av Ätrafors kraftverk är Eon faktiskt en föregångare bland kraftbolagen på att rädda ålen. Men uppströms i Ätran finns ytterligare fyra kraftverk och få ålar klarar sig helskinnade igenom alla.

Åtgärder ska skydda fisket
Alla de åtgärder i ålförvaltningsplanen som Fiskeriverket har tagit fram syftar till att fiskarna i Sverige ska kunna fortsätta att fiska ål.

- Vi ska generellt förbjuda ålfiske men de som är beroende av ålfisket för sin utkomst ska ha en möjlighet att fortsätta, säger Axel Wenblad, generaldirektör på Fiskeriverket.

Men en granskning som Kalla fakta har gjort visar att det är svårt att leva av det ålfiske som Fiskeri verket vill rädda . Nästan 30 procent av ålfiskarna hade en inkomst under socialbidragsnormen. Samtidigt hade drygt 10 procent andra jobb som de tjänade mer än en medelinkomst på - och de behövde knappast ålfisket för att försörja sig.

”Fisket måste stoppas”
Henrik Svedäng tycker att svenska myndigheter borde stoppa ålfisket helt och hållet. Han, och många med honom menar att detta är det enda sätt som skulle kunna ge ålen en chans att överleva.

- Akut hotade djurarter fortsätter man inte att jaga. Det finns inget skäl att man skulle se på fiskar på något annat sätt, säger han.