Jessica Nygren lades in på Universitetssjukhuset i Lund 1 mars 2007 för att förlösas med planerat kejsarsnitt. Förlossningen gick bra, men efter ingreppet fick Jessica stark smärta i höger arm. I dag är Jessica förlamad i höger axel och sjukskriven från sitt arbete.

”Skadan uppstod i samband med kejsarsnittet”

Då både sjukhuset där ingreppet skedde och även Socialstyrelsen ansåg att Jessicas skada sannolikt uppstått i samband med kejsarsnittet vände sig Jessica till PSR, Patientskadereglerarna. Det är ett bolag som arbetar på uppdrag av LÖF, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag för att utreda patienters rätt till ersättning. Men där gjordes en helt annan bedömning. På PSR anser man att Jessica Nygren sannolikt drabbats av en mycket sällsynt sjukdom, skulderneurit, som orsakat förlamningen.

Misstänkt jäv

– Det är ju konstigt att alla andra säger att det är en nervskada som uppkommit under förlossningen, utom just PSR som ska ha det ekonomiska ansvaret, säger Jessica Nygren till Kalla fakta.

Drygt två år senare har Jessica Nygren fortfarande inte fått någon ersättning varken från PSR eller sitt eget försäkringsbolag. Kalla faktas reporter Sofia Hartung har granskat ärendet och bland annat funnit tveksamma medicinska bedömningar och misstänkt jäv.