Jessica Nygren lades in på Universitetssjukhuset i Lund den 1 mars 2007 för att förlösas med planerat kejsarsnitt. Det var hennes och Linus första barn som skulle förlösas. Operationen gick snabbt och efter en halvtimme var sonen Wilmer ute.

Men efter ingreppet fick Jessica stark smärta i höger arm. Narkossjuksköterskan hade redan upptäckt att Jessicas högra arm låg felplacerad på armstödet på operationsbordet. Den här noteringen gjorde narkossjuksköterskan själv i efterhand: ”Jag sa, ”din arm ligger ju inte bra, varefter jag ändrade armstödet, lade under en kudde och kontrollerade med patienten att det kändes bra”.
Jessicas arm hade hamnat i ett sträckt läge när operationsbordet vinklades för att man lättare skulle kunna ta ut barnet.

Sjukskriven och förlamad

Trots att Jessica Nygren fick morfin mot smärtan hade hon ändå ont i armen.
– Jag hade svårt att röra den, svårt att duscha. Men jag tänkte att jag hade sträckt mig eller någonting, minns hon.
Smärtan gick dock inte över.
– Jag satt uppe och grät på nätterna för att jag hade så ont, berättar Jessica.

”Skadan uppstod i samband med kejsarsnittet”
Fram till förlossningen arbetade Jessica Nygren som jurist på länsrätten i Malmö. Men sedan kejsarsnittet för två år sedan är hon sjukskriven. I dag är Jessica förlamad i höger axel.

Jesper Petersson, överläkare i neurologi, har undersökt Jessica.
– Jag och en handkirurgs gemensamma bedömning är att hon har drabbats av en så kallad plexusskada, en skada i ett nervknippe i armhålan. En plexusskada kan uppkomma om man får ett drag på det här nervknippet, säger han.

PSR: ”Sällsynt sjukdom”

Efter att Jessica fått veta att hon har en nervskada i axeln anmälde hon händelsen till Socialstyrelsen. Universitetssjukhuset i Lund, där Jessica gjorde kejsarsnittet, har tagit till sig av Socialstyrelsens kritik.
– Vi beklagar djupt det som har inträffat. Det är en väldigt allvarlig skada och vad jag förstår så har hon svårt att använda sin högra arm så det påverkar ju hela hennes livskvalitet för lång tid framöver, säger Eva Ranklev Twetman, chefsläkare vid Universitetssjukhuset i Lund.

Då både sjukhuset där ingreppet skedde och även Socialstyrelsen ser allvarligt på det inträffade, vände sig Jessica till PSR, Patientskadereglerarna. Det är ett bolag som arbetar på uppdrag av LÖF, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag för att utreda patienters rätt till ersättning för en skada som patienten anmält att han eller hon drabbats av i vården. Men där gjordes en helt annan bedömning. På PSR anser man att Jessica Nygren sannolikt drabbats av en mycket sällsynt sjukdom, skulderneurit, som orsakat förlamningen.

"Symptomen kom i anslutning till kejsarsnittet"

Ingmar Rosén, professor i neurofysiologi och överläkare på Universitetssjukhuset i Lund har undersökt Jessica och enligt honom är det mindre sannolikt att Jessica drabbats av skulderneurit.
– Faktum är att de här symtomen kom i omedelbar anslutning till det här kejsarsnittet. Min personliga bedömning är att sannolikheten talar för att detta på något vis har att göra med vad som hände Jessica i samband med kejsarsnittet, säger han.

– Det är mer sannolikt att det hänger ihop med vårdinsatsen. Dels har vi tidssambandet, det kändes inte som så sannolikt att det skulle hända samtidigt. För det andra fanns det vissa uppgifter om att Jessicas arm hade varit lagrad på ett speciellt sätt och det är ju så de här skadorna kan uppkomma om man har ett drag kring axeln, säger Jesper Petersson, överläkare i neurologi.

– Det är ju konstigt att alla andra säger att det är en nervskada som uppkommit under förlossningen, utom just PSR som ska ha det ekonomiska ansvaret, säger Jessica Nygren till Kalla fakta.

Drygt två år senare har Jessica Nygren fortfarande inte fått någon ersättning varken från PSR eller sitt eget försäkringsbolag Trygg Hansa.

– Jag har fått den här fysiska skadan och det räcker. Jag tycker inte att jag ska behöva drabbas ekonomiskt av detta också, säger Jessica.

Reporter: Sofia Hartung
Foto: Robert Eriksson, Lasse Jonsson
Redigering: Robert Eriksson