FRÅGA: Varför anklagar ni på Kalla fakta Drottning Silvia? Hon kan ju inte lastas för vad hennes pappa gjorde, det finns väl ingen arvsynd i Sverige!

SVAR: Ingenstans påstår vi att Drottning Silvia ska stå till svars för sin fars handlingar. Det är Drottningen själv som, i TV4:s dokumentärserie om familjen Bernadotte som sändes 2010, berättade en historia om sin far som inte är sann.

Drottning Silvia framställde Walther Sommerlath som ett offer för rådande omständigheter. Hon sa att han inte var politiskt aktiv. Det är inte sant. Kalla fakta kan i reportagen visa på vilket sätt han var politiskt aktiv i både Brasilien och Tyskland. Det kanske mest iögonfallande exemplet är hur han deltog i ariseringen.

Drottning Silvia, och hennes bror Ralph Sommerlath, framställer deras fars medlemskap i nazistpartiet som något som tillhörde god ton. Om man inte gick med var man emot hela maskineriet. Det är inte sant. Bland de 80 000 tyskarna som bodde i Brasilien var det ytterst få som gick med i nazistpartiet. Bara 2 900 personer, tre och en halv procent.

Drottning Silvia förnekade att fabriken Walther Sommerlath tog över tillverkade krigsmateriel åt nazisterna. Hon menar att Walther Sommerlath producerade bland annat leksaker och hårtorkar, absolut inga vapen. Det är inte sant. Vi kan i reportagen visa hur fabriken, under Walther Sommerlaths ledning, blir en del av den tyska krigsindustrin.

Vi tycker att historieskrivningen är viktig. När Drottning Silvia ger en felaktig bild av sin fars nazistiska förflutna påverkar det historieskrivningen.

---

FRÅGA: Varför granskar ni Drottning Silvia? Det finns väl viktigare saker att granska?

SVAR: Vi tycker det är viktigt att granska alla makthavare i samhället. Vare sig det gäller Migrationsverket, näringslivet, Polisen, vården, Frälsningsarmén eller hovet.


På tv4play hittar du flera av våra tidigare reportage

---

FRÅGA: Det var så länge sedan - är det viktigt nu?

SVAR: När vi ställde denna fråga till den före detta brasilianska senatorn och professorn Eva Blay svarade hon på följande sätt:

”Det förflutna lever kvar, vi lever med minnena. Där finns våra rötter och vi lever med det som det förflutna gett oss. (…) Jag anser att hon har ett politiskt ansvar eftersom hon är en offentlig person. Det är hon antingen hon gillar det eller ej. Alltså har hon ett politiskt ansvar. Och som kvinna har hon ett enormt ansvar att tala om för sin familj vad som hände i det förflutna.”

Se reportaget här

---

FRÅGA: Skickade Drottning Silvia verkligen ett brev till TV4:s VD Jan Scherman?

SVAR: Ja, det gjorde hon.

Läs brevet här

---

FRÅGA: Varför jämför ni Drottningen med nazisten Adolf Eichmann?

SVAR: Det har vi aldrig gjort. Trots att både Drottning Silvia och hovets informationschef Bertil Ternert låtit påskina att så är fallet. Sant är att TV4 Nyheterna sände ett nyhetsinslag den 30 november 2010 . Där intervjuas den tysk-judiske författaren Rafael Seligmann om Kalla faktas avslöjande och han säger följande:

”När en svensk drottning år 2010 använder samma argument som Adolf Eichmann gjorde i israelisk domstol för fyrtionio år sedan är det verkligen jämmerligt. Vid Gud - jag jämför inte henne med Adolf Eichmann, inte heller hennes far! Men man ska fundera över hur man argumenterar. Det är en argumentation där man frisvär sig från ansvar när man säger: Min far var en del av maskineriet, vad skulle han göra åt det?”

Rafael Seligmann tycker det är viktigt hur man väger orden när man beskriver andra världskriget. Enligt honom är det en fråga om ansvar och han fortsätter:

”Utan ansvarstagande finns ingen humanism. Det är inte en judisk fråga. Det har inte med förintelsen att göra. Ansvar gäller alla människor.”

Se Nyheternas inslag här
Vem är Rafael Seligmann

---

FRÅGA: Hur fick ni idén till granskningen?

SVAR: Efter TV4-dokumentären om familjen Bernadotte som sändes under våren 2010, där Drottning Silvia för första gången uttalade sig om sin fars nazistiska förflutna, hade TV4:s Nyhetsmorgon en uppföljning i sin soffa. Där intervjuades historikern Mats Deland, som påstod att Drottning Silvia hade fel som sin pappa.

Kalla faktas redaktionschef, Johan Åsard, såg programmet. Kort efter kontaktade han Deland för att se om han kunde styrka sina påståenden och om det fanns nya fakta att hitta. Deland kontrakterades för att gräva i arkiven. Efter det kopplades fotografen Aleksandar Vujanovic samt reportrarna Fredrik Quistbergh och Henrik Brandão Jönsson in.

Se klippet här

---

FRÅGA: Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg skriver följande om er granskning i tidningen Advokaten (9/2010):
”Angreppet på hennes far som ett led i strävandena att angripa statsskicket ligger långt utanför det rimligas gräns. Låt den mediala debatten höja sig från en nivå där man delar ut hugg i ryggen med smutsiga fickknivar.”
Är det sant att ert verkliga syfte är att avskaffa monarkin?

SVAR: Nej, det är inte sant. Vi ingår inte i någon konspiration mot det svenska kungahuset. Om Anne Ramberg, eller någon annan, har några bevis för att det existerar en sådan sammansvärjning vore det mycket intressant att ta del av dem.

---

FRÅGA: Vad tycker ni om Drottning Silvias egen utredning?

SVAR: Vi välkomnar denna utredning. Några av de frågor som fortfarande inte besvarats är:

Varför blev Walther Sommerlath medlem i nazistpartiet? Det var ju väldigt ovanligt bland utlandstyskarna. Bland de 80 000 tyskarna som bodde i Brasilien var det bara 2 900 personer, tre och en halv procent, som gick med i nazistpartiet.

Varför återvände Walther Sommerlath till det nazistiska Tyskland 1938?

Kalla fakta kommenterar Drottningens utredning

Drottningens utredning (hovets hemsida)

Reportage i radions Studio Ett

---

Har du en fråga som du vill ha svar på? Mejla till kalla.fakta@tv4.se så ska vi göra vårt bästa för att besvara den.