"Inga studier har påvisat att något enskilt läkemedel har effekt på självskadebeteende. De studier som finns där läkemedel har använts omfattar multimodala behandlingsmodeller med flera samtidiga metoder och där en eventuell grundsjukdom, t ex depression eller ångeststörning, behandlas i första hand.

Antyder viss effekt för vuxna

Några studier antyder viss effekt av läkemedel till vuxna (flupentixol, SSRI-preparat). Relevanta studier på barn och ungdomar finns inte. På senare tid har risken för ökat självskadebeteende och suicidalitet vid medicinering med SSRI-preparat till ungdomar påvisats och rekommendationer om försiktighet vid förskrivning har utfärdats."

UR: Prioriteringsriktlinjer för BUP Västra Götalandsregionen och Landstinget i Östergötland.