Enligt Haag-konventionen och FN:s barnkonvention som Sverige har skrivit under, ska myndigheterna agera skyndsamt i fall där barn förs bort av den ena föräldern till ett annat land.

Genom artikel 11 i FN: s barnkonvention har Sverige åtagit sig att aktivt verka för att bekämpa olovliga bortföranden och kvarhållanden i utlandet.

”Ett vitt begrepp”

– Skyndsamhetsbegreppet tycker jag är ett ganska vitt begrepp, säger Kent Widing sektionschef på svenska Interpol.

Han förstår inte kritiken:
– Jag är helt övertygad om att svensk lokal polis, åklagare, UD och vi gjort ungefär det som har varit möjligt, säger han.

”Inte så lätt”

Anders Jörle är presschef på UD:

– Jag tror att varje förälder som befinner sig i en sådan här situation är missnöjd. Men det är inte UD som för bort barnen. Om en person för bort ett barn och avsiktligt gömmer det är det inte så lätt, säger han till Kalla fakta.

Reporter: Pernilla Holmgren Larsson
Foto: Henrik Thyselius, Henrik Skarstedt
Redigering: Lars M Falkenström