För att uppgiftslämnare så säkert som möjligt ska kunna kommunicera med oss på Kalla fakta - finns det möjlighet att kryptera meddelanden med den globala krypteringsstandarden PGP.
Om du redan kan använda PGP är det bara att skicka din publika nyckel till någon av oss på redaktionen.

Du är självfallet också välkommen att kontakta oss för instruktioner och information.