Kalla faktas granskning visade att advokater inte utesluts ur Advokatsamfundet trots att de har misskött sig upprepade gånger. Efter programmet var det många tittare som gick in på Kalla faktas diskussionsforum och debatterade frågan.

"Hovrätten vägrade mig ett byte"

Flera av dem delade med sig av sina upplevelser. Så här skriver en tittare:
”Hade en gång en advokat som skulle bistå mig i ett brottmål. Det tog mig tre månader innan jag fick tag på honom, han behandlade mig som om jag var skyldig, bad mig springa runt och hämta rättsintyg från SÖS själv för mina skador, vägrade lyssna på min version och mina invändningar, samt vägrade träffa mig förrän "fem minuter innan" huvudförhandlingen. Hovrätten vägrade mig ett byte med motiveringen "föreligger inga skäl". Det slutade med att jag skötte mitt eget försvar och blev friad från misstanke. Därför valde jag att bli jurist.”

En av våra tittare beskriver hur hon själv var med om en liknande situation:
”Kanonreportage! Fortsätt granska! Har varit med om samma sak när min pojkvän blev misshandlad och han och jag fick sitta med de tre misstänkta (och senare dömda) i rätten utan att "vår" advokat bemödade sig att ens prata med oss”.

"Ett skyddsnät behövs"

Signaturen idonnowhy ser en lösning framför sig:
”Varför inte införa ett skyddsnät för de drabbade i sådana här fall med möjlighet att ta om hela den juridiska balunsen så den förfördelade får en ärlig chans... detta borde göras med automatik om en advokat blir fälld för ett ärende där en privatperson el annan typ av klient blivit missgynnad...”

"Allmänheten behöver varnas"

Och Sven vill gå ännu längre:
”Advokatsamfundet med sin disciplinnämnd borde kunna utesluta advokater/boutredningsmän från sina uppdrag när dessa erhållit så många prickar och varningar. Det är skrämmande att få veta att advokaterna inte kan bli av med sina advokattitlar och dessutom håller varandra om ryggen. Advokater och boutredningsmän som missköter sina uppdrag borde publiceras med bild och verksamhetsområde, så allmänheten kan varnas.”, skriver han.

Vad tycker du? Gå in och tyck till på vårt diskussionsforum här bredvid.