Dun till varje pris sändes i Kalla fakta i två delar i februari 2009. Reportaget avslöjade djurplågeriet inom dun-industrin – att dun från levandeplockade fåglar används i produkter som täcken, kuddar, jackor som är vanliga i våra butiker.

Reportaget fick ett mycket starkt medialt genomslag i såväl Sverige som flera andra länder. Det ledde till politiska konsekvenser inom framför allt EU. Det fick också en mängd företag i dun-branschen – såväl producenter, mellanled och återförsäljare av produkter innehållande dun att ändra eller skärpa policyn för framställningen av sina produkter, företagens etiska riktlinjer samt kontroll att dessa följs i alla led.Per Hermanrud tilldelades Stora Journalistpriset för Dun till varje pris i december 2009.

Databasen Kalla fakta om de folkvalda skapades som en service för Kalla faktas tittare på tv4.se i anslutning till reportaget Tomma stolar som gjordes av Björn Häger, Ann Tiberg Jenny Zettergren och som sändes i Kalla fakta i september 2009.

Reportaget Tomma stolar avslöjade riksdagsmännens extraknäck och bristande närvaro vid riksdagens voteringar och utskottssammanträden. Framför allt granskades justitieutskottets ordförande Thomas Bodström. I databasen Kalla fakta om de folkvalda på tv4.se erbjöds tittarna en unik möjlighet att själva söka uppgifter om riksdagsledamöternas frånvaro, sidouppdrag och inkomster.

- Kalla fakta hade ett starkt år 2009 med många bra reportage och stort genomslag. Det är väldigt roligt att det ger utdelning i form av priser och nomineringar. Det stärker redaktionen och är ytterligare ett bevis för att vi producerar kvalitativ journalistik, säger redaktionschef Johan Åsard.