Många av oss köper svenskt kött därför att vi vill att djuren ska ha behandlats väl. Den svenska flaggan på köttförpackningen ska borga för god djurhållning. Men verkligheten kan se annorlunda ut, visar Kalla fakta. I programmet vittnar flera röster om vanvård och allvarligt lidande:

”Det kan vara allt från ett brutet bäcken till brutna ben. Vid något tillfälle har jag hittat en gammal bruten rygg” säger Ulrika Lind, veterinär på Livsmedelsverket, som dagligen kontrollerar de köttdjur som går till slakt.

Högdräktiga kor är ingen ovanlig syn i svenska slakterier, trots att det är förbjudet i lag att transportera dem. Kalven kvävs sedan till döds efter slakten. 30 000 kilo kött från högdräktiga kor når varje år ut i butikerna utan att konsumenterna får veta något.

”Det är inte bekvämt för kon att åka transport. Hon väger mycket mer än hon skulle ha gjort. Hon är tjock och klumpig” säger Ulrika Lind.

Veterinärerna slår larm när de anser att brott begås mot djurskyddslagarna. Men det är mycket sällan som åtal väcks. Av de 144 ärenden som anmäldes till åklagare förra året har hittills bara två lett till en dom.

”Det verkar vara en väldigt låg andel som gått vidare till åtal. Betydligt lägre än vad vi kan se att brott mot djurskyddslagstiftningen generellt ger. Det är anmärkningsvärt” säger riksåklagare Anders Perklev i Kalla fakta.