En förlossningsklinik fick inte ligga utanför ett akutsjukhus. Då ändrades reglerna och BB Sophia kunde öppnas i Stockholm. Kalla fakta granskar spelet kring tillståndet och det oväntade dödsfallet som inträffade på prestigekliniken.

”Ibland händer det en allvarlig komplikation. Då behöver man träning som man inte får på BB Sophia” säger Susanne Ledin Eriksson, överläkare på anestesikliniken vid Gävle sjukhus.

För första gången berättar pappan, Per Bodén, om vad som egentligen hände.

”Det första jag tänkte är att vi förlorat vår dotter. Ögonblicket senare upptäcker de att de tappat min hustru” berättar Per.

Kalla fakta söker också svar på frågan hur ingen av läkarna och barnmorskorna i förlossningsrummet insåg att mamman slutade att andas.

”Det sista jag hörde var ”jag orkar inte mer”. Då kände jag reflexmässigt att det inte var någon annan som hörde det”, berättar Per.

BB Sophia gick snabbt ut i en presskonferens och slog fast att sjukhuset inte begått några fel. Men nu kräver ledande experter återigen att kliniken ska stängas.

”Jag tycker att man ska flytta verksamheten till ett akutsjukhus” säger Anette Hein, överläkare på Danderyds sjukhus i Stockholm.