Rökning dödar. Och ändå fortsätter tobaksbolagen att locka nya rökare. Frågan är hur?

Kalla fakta kan visa ett dubbelspel där tobaksindustrin i tysthet försöker påverka oss och våra folkvalda. Och vi kan avslöja hur regeringen i själva verket har ställt sig på tobaksbolagens sida.

KOMMENTARER FRÅN PHILIP MORRIS SVERIGE

Kalla fakta har sökt Philip Morris ytterst ansvarige för verksamheten i Sverige, VD Karl Stenberg, för en intervju i över en månads tid (läs mer här). Men han har inte velat ställa upp. Istället har företaget valt att svara skriftligt efter att programmet blev klart. Vi publicerar Karl Stenbergs skriftliga svar här >>>

KOMMENTARER FRÅN BARN-OCH ÄLDREMINISTER MARIA LARSSON

Barn och äldreminister Maria Larsson (kd) har återkommit till Kalla fakta med skriftliga kommentarer och svar efter att programmet blev klart. Läs Maria Larssons kommentarer här >>>