Fakta om reportaget

Drömmen om levnadslön tog upp lönevillkoren för kambodjanska sömmerskor som syr åt H&M och andra stora klädkedjor. Kalla fakta hade två frågor som vi ville få besvarade i reportaget; kan sömmerskorna i Kambodja leva på sina löner? Och om det inte är så - varför vill inte H&M ställa krav på så kallade levnadslöner, som flera av bolagets konkurrenter har gjort? 

Granskningen visade att de kambodjanska sömmerskorna tjänade cirka tre kronor i timmen, vilket gjort att de tvingats jobba mycket övertidsarbete. Det i sin tur har lett till stora problem med svimningar på textilfabrikerna. Sömmerskorna tvingas skuldsätta sig för att överleva. Trots upprepade påtryckningar från människorättsorganisationer och fackförbund har H&M inte krävt av sina underleverantörer att de betalar ut levnadslöner.

För att få svar på varför begärde Kalla fakta en enskild intervju med H&M:s VD Karl-Johan Persson. Karl-Johan Persson ville dock inte ställa upp. Istället tog Kalla faktas reporter Jonas Alsgren chansen att ställa frågor till honom i samband med presentationen av en av bolagets kvartalsrapporter. 

Kalla fakta har inte ”nästlat sig in”

Hanne Kjöller antyder att Kalla fakta agerat oetiskt då hon skriver att reportern ”nästlar sig in” på ett möte där H&M-chefen är närvarande. Det är långt ifrån korrekt. Ett kontrollsamtal till H&M eller Kalla fakta hade räckt för att ta reda på att vi  - liksom övriga presskåren – var inbjudna till presskonferensen. H&M hade godkänt att vi filmade och alla journalister på plats erbjöds möjlighet att ställa frågor under den allmänna frågestunden.

Hanne Kjöller anser att vi borde ha nöjt oss med de svar vi fått från pressavdelningen och andra representanter för bolaget. Hon skriver: ”Man kan fråga sig vad företag ska ha sina pressavdelningar och kommunikationschefer till , när uppblåsta reportrar tycker sig ha rätt att för vilken skitfråga som helst få sitta ned med den högste chefen”.

En verkställande direktör för ett börsnoterat bolag har ett stort ansvar, ett ansvar som dessutom avspeglas i den ekonomiska ersättningen. En VD har makten att förändra. VD-uppdraget innebär därtill att vara den högste talespersonen i bolagets operativa ledning, även om frågorna kan vara besvärliga och jobbiga att svara på.

Kalla fakta strävar alltid efter att söka svar hos de som är ytterst ansvariga. Det var med andra ord högst relevant att ställa frågorna till Karl-Johan Persson i det sammanhang vi gjorde.

Kalla fakta delar med andra ord inte den syn som Hanne Kjöller tycks ha på situationen för de anställda hos underleverantörerna i Kambodja. Det är ingen ”skitfråga”.

Utelämnad fakta?

Kjöller signalerar också att viktiga uppgifter utelämnats i reportaget då hon skriver att det var ”åtskilligt som reportern glömde att berätta”. Som bevis för detta nämner hon att det i programmet aldrig sades att H&M inlett ett samarbete med fackförbundet IF Metall för att förbättra villkoren för de anställda hos underleverantörerna. 

Det är inte ovanligt att företag och deras kommunikationsavdelningar vill att journalister kort och gott refererar vad de säger. Men Kalla fakta vill inte bara lyssna på vad företagen säger, utan också granska vad de gör. Något samarbete mellan H&M och IF Metall hade i praktiken inte påbörjats när reportaget sändes. Eventuella förbättringar för de anställda låg i framtiden – eller inte. Det var omöjligt att granska.

Kalla fakta hade, som nämnts ovan, två frågor som vi ville få besvarade i reportaget; kan sömmerskorna i Kambodja leva på sina löner? Och om det är så - varför vill inte H&M ställa krav på levnadslöner? Att referera till en överenskommelse som inte ens hade satts i verket, och som handlade om något annat, var helt enkelt inte relevant.

/Kalla faktas redaktion