Ture Rönnholms kamp mot Storumans kommun började för 20 år sedan. Det var då han upptäckte att det vällde upp avloppsslam på marken från ett reningsverk i närheten av hans hem.

"Kan inte bada där"

– Det var helt omöjligt att gå ner och bada eller dra upp fisk. Jag och andra har tvingats flytta våra båtar härifrån, eftersom det var fullt med skit, säger han till Kalla fakta.
Reningsverket som så länge ställt till med problem ligger i ett litet skjul i närheten av Tures hem och ska ta hand om avloppsvattnet från Långsjöbys 120 hushåll.
– Här luktar, jag kunde inte ens gå ner hit med en hund. För om en hund gick ner i vattnet så var man tvungen att ta in honom i duschen när man kom hem, säger han.

Missbildningar på fiskar

Enligt Ture har kommunen misskött sitt reningsverk. Han anser att utsläppen från reningsverket förgiftat sjön Långvattnet. Genom åren har han samlat på sig bevis och hemma har han travar med pärmar och videoband. På band finns bland annat bilder av slam vid strandkanten. Kalla faktas reporter får även se foton på deformerade gäddor med kraftigt underbett. Enligt Ture beror missbildningarna på allt gift som släppts ut i sjön.

Kräver att reningsverket ska byggas om

Ture kräver att kommunen ska bygga om verket, men också bekosta en sanering och ta bort allt slam som samlats på stranden och på sjöbotten under åren. Men trots att han har fått med sig i princip hela byn, håller kommunen inte med om att det handlar om miljöförstöring.
– Det är klart att man kan satsa miljontals kronor om man vill, men det kan vi inte göra. Vi har inte de resurserna, säger Ralph Johansson, som är högste chefstjänsteman i Storumans kommun och före detta teknisk chef.

"Tures anklagelser är grundlösa"

– Visst har det hänt någon enstaka gång att det varit problem med verket. Men i princip är Tures anklagelser grundlösa, säger han.
Ture har visat att gäddorna har underbett, men enligt kommunen är det inte bevis nog för att sjön är utsatt för miljöförstöring. Kommunen påpekar att en oberoende undersökning visade att det visserligen finns missbildade fiskar i Långvattnet. Men i sjön Näsvattnet, flera mil bort, fanns samma problem, och här var det ännu fler fiskar som var missbildade.

Men Tures videofilmer då?

– Videoupptagningarna tycker jag man måste ta för vad de är. Vi har haft störningar och han har filmat när det ser som mest bedrövligt ut. Men i allt väsentligt tycker inte jag det har varit så bedrövligt som han vill påstå, säger Ralph.
Men menar du att det bara skulle vara enstaka undantag?
– Ja, det vill jag påstå.

Länsstyrelsen på Tures sida

Inom kommunen finns även en miljöinspektör. Precis som i alla kommuner har inspektören till uppgift att granska och övervaka att den tekniska förvaltningen inte gör något som är miljöfarligt. Roger Jonsson underkänner också Tures bevis.
Roger Jonsson hänvisar till den oberoende konsulten SWECO, som konstaterat att vattnet inte alls innehöll gifter. Prover av bottensediment visade att det inte finns några föroreningar eller gifter som skulle motivera att kommunen måste sanera.
Länsstyrelsen i Umeå, som ska granska kommunen, har gjort en egen bedömning av situationen och kommit fram till en helt annan slutsats än kommunen. Chefsjuristen på Länsstyrelsen, Håkan Thörnström, står på Tures sida. Håkan tror inte på Ralphs uppfattning att Ture filmat enstaka undantag:
– Nej, det tror jag inte. Det kan inte vara tillfälliga störningar, utan det måste vara mer beständigt, säger han.

Kommunen vill inte följa Länsstyrelsens beslut

Trots att Länsstyrelsen i Umeå har kommit fram till att reningsverket ”orsakat störningar” vill Storumans kommun inte följa länsstyrelsens beslut eller se över hur reningsverket ska byggas om.
Enligt Håkan Thörnström har kommunens utredning missat sitt mål, eftersom den oberoende konsulten enbart utredde om det fanns gifter i sjön. I miljöbalken står att det inte måste vara giftigt för att vara störande. Det räcker att det är äckligt för Ture.
Så här skriver Länsstyrelsen till kommunen: ”Det är motiverat med en sanering av både sjöbotten och stranden. Men kommunen ska själv bestämma hur det ska gå till.” När kommunen gav uppdraget till företaget SWECO så har kommunen ändrat formuleringen. Enligt kommunen ska SWECO utreda om det alls behövs någon sanering.

I ännu ett beslut förtydligar Länsstyrelsen sig och skriver att det tidigare beslutet har vunnit laga kraft: ”Länsstyrelsen konstaterar att frågan om det alls behövs någon sanering därmed är avgjord.”
Ture är kritisk till hur tillsynen går till. Systemet med en miljöinspektör som ska kontrollera sina kollegor fungerar inte menar han, eftersom folk riskerar att ha vänskapsband till varandra i Storumans lilla kommunhus med totalt har 60-70 anställda.
– Rättsväsendet verkar inte fungera längre, säger Ture Rönnholm till Kalla fakta.

Nästa strid: Vindkraftverken

Trots motgångarna med reningsverket låter sig inte Ture stoppas. Innan vi lämnar honom hör vi att han planerar inför nästa kamp, denna gång handlar det om planerade vindkraftverk.
Reporter: Magnus Wennerholm