I mars kunde Kalla fakta avslöja att minst 75 sexbrottslingar jobbar eller har jobbat som vikarier i skolor och på dagis. Då hade reporterteamet gått igenom polisens belastningsregister för 149 856 vikarier i en tredjedel av landets kommuner. I 30 av fallen är det känt att brotten var riktade mot just barn.

Slarvet har pågått i åratal

Sexbrottslingarna har kunnat jobba med barn trots att det finns en lag som säger att den som får jobb inom grundskola, barnomsorg och fritids måste visa utdrag från polisens belastningsregister för att visa att man inte är dömd för sexbrott.
Redan 2003 framkom att skolorna slarvade med att kontrollera just vikarierna. Men det var då inte känt hur vanligt det är att sexbrottslingar kunnat jobba i skolorna tack vare slarvet.

Många har nu skärpt kontrollerna

Efter programmet ville Kalla fakta ta reda på om skolorna har skärpt sina kontroller och genomförde en enkätundersökning i landets samtliga kommuner. 37 procent av kommunerna svarar ja på frågan om de har vidtagit några åtgärder med anledning av Kalla faktas reportage. 5 procent av landets kommuner har inte kunnat ge något svar på frågan.

Skånska Hörby bestämde sig för att ta oron på allvar och kommunen satte igång en egen granskning. Nu har alla anställda kollats en extra gång.

"Vi har kontrollerat rutiner"

I Sala svarar man så här: ”Med anledning av uppmärksamheten kring reportaget har vi kontrollerat att de rutiner vi har fungerar på ett korrekt sätt. Frågan har diskuterats vid möten med rektorer, förvaltningens personalfunktion och organisationen för vikariehantering.”

Kontrollerar om det finns registerutdrag

Östhammar säger ”Personalkontoret gör en genomlysning för att kontrollera att det finns registerutdrag på alla som jobbar inom skolan - samt att utarbeta riktlinjer utifrån de nya direktiven som gäller från 1/4 08.”

"Vi har diskuterat frågan i ledningsgruppen"

Så här svarar Askersunds kommun: ”Vi har återigen diskuterat frågan i ledningsgruppen, aktualiserat reglerna och våra rutiner och konstaterat att vi har bra koll på detta. ”Vi har under det senaste året arbetat mycket med att få rutinerna kring registerkontrollen att fungera, efter det att vi för 1,5 år sedan upptäckte att det var lite si och så med detta. Vi har bland annat tagit med detta i vårt internkontroll arbete. Därför kände vi oss ganska trygga efter reportaget. Sedan har ju reglerna också skärpts nyligen, tex att lärarstuderande ska lämna utdrag, något som lärarutbildningarna tydligen inte alls hängt med på.”

"Lagkravet efterlevs hos oss"

Många av de kommuner som svarar nej på frågan om de har vidtagit åtgärder efter programmet, uppger att de redan tidigare följer lagen om registerkontroll.
Habo kommun, som svarar nej på frågan utvecklar resonemanget så här: ”Vi har redan idag krav på registerutdrag för alla som arbetar inom barnomsorg och skola.
Revisionen gjorde förra året en kontroll och lag kravet efterlevs på våra skolenheter.
Från 1 april kommer även andra som kan arbeta i barnomsorg eller skola att ha krav på sig att lämna ett utdrag.”

För att se vilka åtgärder som din kommun har vidtagit – läs enkäten här bredvid.