Läkaren Tomas Timander startade föreningen Försäkringsmedicinska kollegiet, en sammanslutning av läkare och jurister som arbetar med att försöka hjälpa patienter som har råkat ut för ett olycksfall bland annat inom vården men inte fått rätt till ersättning.

”Mycket olämpligt”

Efter att han tittat på Jessica Nygrens fall säger han så här:
– Jessica har två möjligheter nu när hon blir skadad efter den här operationen. Det är att vända sig till PSR och skulle inte det fungera kan hon vända sig till sin egen då olycksfallsförsäkring Trygg Hansa. Och i det här fallet sitter samme läkare på bägge bolagen och säger nej. Det tycker jag är mycket olämpligt, säger han.

Kan det uppfattas till och med som en jävsituation här?
– För mig låter det så, säger Tomas Timander.

– Det enda jag kan konstatera är att de jobbar åt försäkringsbolagen. Det finns möjligtvis en lojalitet där som väger ganska tungt, säger han.

Sjukdomen drabbar oftast män

– Försäkringsbolagen kommer undan med att peka på en mycket sällsynt inflammation i en nerv som drabbar 1 till 2 av 100 000, oftast män, säger Tomas.
Orsaken till att Försäkringsbolagen kan ”komma undan med det” har att göra med pengar menar han:
– De sitter med all kraft, alla pengar, all makt. Det är bara därför man kommer undan med det - annars skulle det inte gå, säger han.

Enligt honom finns en osäkerhet i rättssystemet:
– Situationen blir att den drabbade patienten, som ofta inte har några resurser, ska driva ett ärende mot ett bolag som har stora resurser. Vi har en osäkerhet i rättssystemet här, menar han.

Reporter: Sofia Hartung
Foto: Robert Eriksson, Lasse Jonsson
Redigering: Robert Eriksson