Kalla fakta denna vecka handlar om arbetsmoralen hos våra folkvalda. Reportrarna Ann Tiberg och Björn Häger har granskat hur ofta de 349 riksdagsledamöterna är borta från viktiga voteringar – och vad de gör när de är borta.

- Det är klart att det finns en viss skyldighet att vara närvarande, annars skulle parlamentet tappa sin funktion. Det är därför vi är valda att stifta lagar i Sverige, säger Helén Pettersson, Socialdemokratisk riksdagsledamot.

Helén Pettersson (S) är en av de folkvalda som har hundraprocentig närvaro. Men det är hon ganska ensam om. För Kalla faktas granskning visar att en majoritet av riksdagens ledamöter missar flera voteringar och debatter i kammaren.

Granskningen visar också att det stora flertalet har flera, ofta lönsamma extraknäck. En av de som hamnar högt på frånvarolistan är riksdagsledamoten och justitieutskottets ordförande Thomas Bodström (S). Advokatuppdrag och författarskap gör att hans stol ofta står tom.

- I första hand kommer riksdagsuppdraget, säger Thomas Bodström (S), som inte själv tycker att han har något problem med prioriteringarna.