PRIMEWINEGROUP som säljer vinet SomeZin Zinfandel:

Med anledning av Kalla Faktas program 24/11/2013 vill vi som importör och produktägare ge vår syn på ärendet. I skrivande stund har vi ej fått se programmet, men väl erbjudits att lämna ett svar via Kalla Faktas hemsida.

Vi välkomnar all form av nyanserad och professionell granskning av vår verksamhet och våra produkter. Det hjälper oss att även fortsättningsvis verka för hållbar utveckling inom vinets värld och ta ett ännu större socialt och miljömässigt ansvar för vår verksamhet. TV4/Kalla Fakta skickade oss en enkät, vilken vi besvarade till fullo och redogjorde för samtliga ingående ämnen i vår produkt.

Vi har valt att utöva vår verksamhet med transparens och välkomnar alla initiativ där halter och innehåll i vin öppet redovisas och regleras. I enlighet med våra rutiner har vi låtit testa produkten hos Labaratoire Excell (http://www.labexcell.com) i Frankrike och resultaten visar tydligt att resterna av bekämpningsmedel är långt under de lagstadgade gränsvärdena i EUs förordning 396/2005. Enligt våra beräkningar skulle du som konsument behöva dricka 10,66 flaskor alt. 8 liter av vinet vid ett tillfälle för att komma upp i EUs tillåtna gränsvärde på 1mg.

För senaste uppdatering och vårt fullständiga svar på programinslaget vv se: www.primewinegroup.com 

Stellan Kramer AB som säljer vinet J P Chenet Cabernet-Syrah box 3 l

Det relevanta gränsvärdet för Metalaxyl i vin har ni självklart tagit reda på i er research. Enligt våra uppgifter uppgår det till 0,5 mg/kg.

François Lurton som säljer vinet Les Fumées Blanches SB box

Företrädare för François Lurton framträder i Kalla fakta-reportaget (2013-11-24) och de kommenterar testresultaten så här:

Aurélie Degoul, pressansvarig François Lurton:

- Yes. Things that can be in the wime come from the earth from the soil, its earth. It’s never toxical levels and it’s the same thing for the vegetables, fruits. It's not only for wines.

- One of them may cause cancer.

- Yes, just like sulfites if you have too much it may cause cancer, if you drink to much it can cause cancer.

Nordic Sea Winery (Oenoforos) som säljer vinet il Conte Primitivo Negro

Nordic Sea Winery återkopplar här till informationen som har mottagits av TV 4.

Enligt er undersökning innehöll årgång 2012 Il Conte Primitivo Negroamaro 0,014 mg/kg Metalaxyl. 

Enligt lagstiftningen för Metalaxyl ((EC) No 396/2005; http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public) ligger gränsvärdet för druvor som används vid vintillverkningen på 1 mg/kg. Så om man jämför med lagen för vindruvor är vi långt under de satta gränserna. Detta anser vi är en mer riktig jämförelse än att använda gränsvärdena för vatten.

Självklart har Nordic Sea Winery som mål att leverera produkter utan spårämnen av några pesticider.

Nordic Sea Winery är positivt inställda till att EU utformar lagstiftande gränsvärden för vin och inte bara för druvor som används vid vintillverkning.

Slutsatsen av detta är att det inte är rättvist att jämföra det med vatten. Vid tillverkning av vin är det många parametrar som man ska ta hänsyn till och när man sätter gränser för pesticider är det även konsumtionen av produkten som är viktig att ha i åtanke.