I Kalla faktas kartläggning av dunbranschen ringde vi till 35 företag i Sverige som säljer dunprodukter. Vi frågade dem om företaget har någon form av policy om dun och om de har någon policy om förbud mot levandeplockning.

Flera företag saknar helt policy om levandeplockning

Flera företag, bland annat Intersport och MIO har ingen sådan policy. Samtidigt svarade exempelvis Jysk och IKEA att de faktiskt har en policy om förbud mot levandeplockning.

Garantier - men hemliga

Vi frågade även företagen om de har någon form av garantier och oberoende inspektioner för att kontrollera att leverantörerna verkligen inte levererar dun från fåglar som plockats levande. Fjällräven svarade att de har garantier, men att dessa garantier är hemliga. IKEA svarade också ja på den frågan. Men när vi kollade upp deras leverantörer svarade en av deras egna leverantörer att de alls inte kan garantera dunets ursprung.

Kolla hur de 35 företagen svarade här nedan.