Unga med självskadebeteende kan bli bättre av terapi, visar svensk forskning. Men i stället medicineras en stor del av dem som skär sig med de allra tynga medicinerna - trots att det saknas vetenskapligt stöd för att de fungerar.

En av dem är Matilda Skog, som i dag är 24 år. Hon var bara 14 år när hon fick medicinen Stesolid, ett tugnt lugnande preparat. Hon led då av självmordstankar och lugnade sin ångest genom att rispa sig med rakblad. Även när medicinen inte hjälpte henne fortsatte läkaren att skriva ut mer och mer preparat.

Fortsatte skära sig med rakblad

Trots medicinerna kunde hon inte sluta att skada sig själv.
– De ökade dosen hela tiden, men jag blev inte lugnare, säger hon till Kalla fakta.

Hon blev så småningom beroende av de narkotikaklassade medicinerna. För att få tag i mer vände hon sig till langare.

– Jag kände sådan förtvivlan och sådan vanmakt och jag visste inte vad jag skulle göra, och jag hade ju provat det tidigare på barnpsyk, förklarar hon.

Fick ingen terapi

Till slut blev Matilda inlagd på en psykiatrisk intensivvårdsavdelning. Men hon fick ingen terapi där. I stället testade läkarna olika preparat på henne. Matilda fick medel mot schizofreni, narkotikaklassade lugnande preparat och medicin mot tvångssyndrom på en och samma gång.
Tungt drogad sov Matilda nästan hela dagarna – i ett års tid.

Reporter: Matilda Uusijärvi
Redaktionschef: Susanne Edmark