Kommentar/yttrande:

Alla aspekter av min klients agerande har blivit noggrant genomgångna vid en allsidigt belysande förundersökning. Utredningen har lagts ned eftersom min klient inte agerat felaktigt.

Det har inte varit möjligt att besvara alla frågor som ställts med hänsyn till den sekretess till skydd för tredje man som gäller stora delar av förundersökningsmaterialet. Flera av de svar och klargöranden som gavs vid den över timmen långa intervjun som hölls med mig har dock Kalla Fakta valt att klippa bort.

Stockholm den 7 december 2018

Anton Strand

Advokat

Kalla Fakta svarar:

I reportaget framgår klart och tydligt att polisens internutredare gjort en omfattande utredning och att åklagaren lade ned förundersökning. Den ansvarige åklagaren säger att han prövat den straffrättsliga delen och att det inte fanns anledning att fortsätta förundersökningen. Det är inte samma sak som att kommissarien inte gjort något felaktigt, bara att åklagaren inte anser att bevisningen håller för ett åtal. Vi berättar tydligt att advokaten hänvisar till sekretess och därför inte kan svara på alla frågor. Vi har valt ut de delar av intervjun som bäst svarar på våra frågor. Advokaten fick samtliga citat som valts ut upplästa, inklusive sammanhang och speakertexter, liksom alla andra medverkande också fått.