– Många gånger har det inte gjorts någon service på ett helt år. Det är oerhört allvarlig, säger Mats Janlöv, besiktningsingenjör Hissbesiktningar i Sverige.

Fastighetsägaren har ansvar för att hissen är säker och får regelbunden service. Men av de 113.000 hissar som besiktades 2008 upptäcktes fel på över 48.000 hissar.

Fel som upptäcks är till exempel:

- att nödtelefonen är trasig
- att det är fel på hissdörrarna
- att överlastskyddet är ur fuktion
- att det är trådbrott på hisslinor
- att viktiga varningsskyltar saknas
- att hissen inte går att nödstanna

Kalla fakta har träffat flera personer som skadats när hissen inte fungerat som den ska.

Victoria skadades för livet när hon skulle kliva in i en hiss i en Stockholmsbutik. Nu sitter hon i rullstol, förlamad från midjan och nedåt. Hissdörren ska inte gå att öppna om hisskorgen inte är där. Men när Victoria öppnade dörren klav hon rakt ut i ett tomt hisschakt - och föll rakt ner i betonggolvet fem meter ner.

– Är det något man ska kunna lita på så är det väl en hiss, säger Victoria som fått kämpa i flera år för att få ersättning från butikens försäkringsbolag.

Bruno Ågren i Upplands Väsby skadades i nacken när hissen i hans hus plötsligt störtade nedåt och slog i schaktbotten. Hissen i hans port hade krånglat i flera år.

Birgit Andersson i Kista satt instängd nio timmar i en trång hiss på hennes arbete i centrala Stockholm eftersom den saknade nödtelefon.

Kalla faktas granskning visar att ett stort antal hissar aldrig besiktas. Enligt nya siffror från Boverket har 15.000 av landets hissar inte blivit ordentligt besiktade.

Ansvaret för hissarnas säkerhet vilar på fastighetsägarna. Men för fastighetsägarnas branschorganisation var det en nyhet att så många hissar har säkerhetsbrister.

– Det är nytt för mig att det skulle vara så, säger Bengt Wånggren, utvecklingschef hos Fastighetsägarna.

Varför ser det ut så här?

– Det måste bero på att fastighetsägarna inte känner till att de ska göra de här kontrollerna och åtgärderna.

Vad säger du om att många hissar enligt Boverket inte blir besiktade?

– Jag tror att den här informationen inte har gått ut tillräckligt från Boverket och var har heller inte nått ut med vår stödinformation.

Kommunernas byggnadsnämnder ska kontrollera att fastighetsägarna följer reglerna för hissars säkerhet. Kalla faktas undersökning visade att av 50 kommuner är det bara 9 som bedriver en aktiv tillsyn av hissar. Ofta vet kommunen inte ens hur många hissar som finns, eftersom det i de flesta saknas ett aktuellt register.